Kierownik działu utrzymania ruchu (K/M)

AUDIT Doradztwo Personalne

Gorzów Wielkopolski

13 dni temu

AUDIT Doradztwo Personalne

Kierownik działu utrzymania ruchu (K/M)
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Diagnostyka problemów technicznych i procesowych, analiza przyczyn występowania oraz wdrażanie działań zapobiegawczych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla mechaników liniowych
 • Opracowanie i implementacja nowych rozwiązań w zakresie budowy i działania maszyn
 • Prowadzenie projektów usprawniających pracę maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Planowanie i nadzór nad przeglądami i wymianami elementów maszyn oraz zapewnienie odpowiednich części zamiennych (w tym dobór zamienników)
 • Wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie wydajności maszyn, poprawę jakości, redukcję postojów technicznych oraz redukcję kosztów utrzymania ruchu maszyn
 • Uczestniczenie w instalowaniu i uruchamianiu nowego sprzętu i jego odbiorze
 • Współpraca z serwisem/ firmami zewnętrznymi oraz nadzór w zakresie usług remontowych maszyn i obiektów
 • Nadzór, kontrola, weryfikacja wydajności pracy podległych pracowników

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: automatyka, elektronika, mechatronika, elektrotechnika)
 • Doświadczenie min. 3 lata na stanowisku kierowniczym w dziale utrzymania ruchu
 • Znajomość języka niemieckiego – warunek konieczny
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP
 • Znajomość nowoczesnych trendów w zarządzaniu procesami produkcji
 • Biegłość w posługiwaniu się dokumentacją techniczną
 • Znajomość elektrotechniki w zakresie instalacji, urządzeń i sieci
 • Praktyczna znajomość budowy maszyn
 • Umiejętność skutecznego diagnozowania przyczyn i rozwiązywania problemów
 • Innowacyjność, umiejętność analitycznego myślenia, szybkiego rozwiązywania problemów oraz samodzielnego podejmowania decyzji
 • Odpowiedzialność, sumienność, samodzielność

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

·         jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y udziałem wyłącznie w tej rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora - AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20, w celu przeprowadzenia rekrutacji, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

 

·         jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y udziałem w bieżącej oraz przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora - AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400) ul. Walczaka 20, w celach związanych z realizacją bieżącego oraz przyszłych projektów rekrutacyjnych, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom.

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

.

Poznaj

AUDIT Doradztwo Personalne

AUDIT Doradztwo Personalne

Poznaj stanowisko: Kierownik Utrzymania Ruchu 
Kierownik utrzymania ruchu jest osobą zatrudnioną w przedsiębiorstwie produkcyjnym i odpowiedzialną za zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych. Jako że pierwszym czynnikiem mogącym zakłócić tę ciągłość jest uszkodzenie jednego z urządzeń, biorących udział w produkcji, kierownik utrzymania ruchu koordynuje i nadzoruje bieżącą konserwację sprzętu i jego naprawy. Kierownik opracowuje harmonogram okresowych ...
Praca Kierownik Utrzymania Ruchu