Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Kierownik Kontraktu – roboty kolejowe

ETP S.A.

Zachodniopomorskie

30 dni temu

ETP Spółka Akcyjna (dawniej Energopol-Katowice S.A.) prowadzi projekty budowy obiektów inżynierii wodnej i lądowej, w szczególności w budownictwie hydrotechnicznym, przemysłowym, drogowym oraz mieszkaniowym.


Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Kontraktu – roboty kolejowe
Miejsce pracy: woj. zachodniopomorskie

 

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez:

 • nadzór nad przygotowaniem budowy i realizacją prac budowlanych,
 • sporządzanie i kontrolę budżetu budowy,
 • kierowanie budową
 • wybór i sporządzanie umów z dostawcami i podwykonawcami oraz dokonywanie rozliczeń finansowych za wykonane roboty,
 • prowadzenie narad oraz reprezentowanie spółki przed Zamawiającym
 • nadzorowanie procesu uzyskiwania pozwoleń, decyzji i zgód
 • kontrolę jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,
 • kontrolę harmonogramu budowy oraz prowadzenie dokumentacji budowy,
 • organizowanie pracy i nadzór nad podległymi pracownikami, podwykonawcami oraz dostawcami,
 • dokumentowanie i raportowanie wykonywanych zadań

 

Wymagania:

 

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • wykształcenia wyższego
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (mile widziana specjalność drogowa)
 • wysokie zdolności interpersonalne
 • praktyczna znajomość prawa budowlanego
 • biegła znajomość obsługi komputera (mile widziany MS Project)
 • prawo jazdy kat B
 • biegła obsługa komputera w zakresie Word, Excel, MS Project
 • preferowana mobilność – dyspozycyjność do objęcia kolejnych kontraktów w innych rejonach Polski
Oferujemy:
 • ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy a w razie potrzeby mieszkanie służbowe)
 • szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie ETP S.A. ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice, telefon kontaktowy: 32 25 99 675.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażonej zgody – przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia.
6) Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Pańskich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Poznaj

ETP SPÓŁKA AKCYJNA

Poznaj stanowisko: Kierownik Kontraktu 
Kierownik kontraktu jest osobą odpowiedzialną za realizację danego kontraktu, na każdym etapie jego realizacji. W praktyce przekłada się to głównie na nadzorowanie podległego sobie personelu oraz wszystkich podwykonawców zaangażowanych w wykonywanie założeń kontraktu. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko; poza merytorycznym nadzorem zarządzanych jednostek, do przydzielonych kierownikowi obowiązków należy także ...
Praca Kierownik Kontraktu