Kierownik Projektów w Branży Elektrycznej

Globetek Sp. z o.o.

801 dni temu


Globetek jest międzynarodową agencją rekrutacyjną wyspecjalizowaną w usługach dla przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Działając na globalnym rynku współpracuje z największymi korporacjami branży energetycznej, petrochemicznej, budowlanej, konstrukcyjnej czy produkcji i automatyki, pozyskując dla nich wykwalifikowaną kadrę i dostarczając zaawansowane rozwiązania HR.

 

Globetek dla swojego klienta, międzynarodowej firmy realizującej projekty z zakresu remontów, modernizacji i utrzymania ruchu obiektów energetycznych


Kierownik Projektów w Branży Elektrycznej


Miejsce pracy: Warszawa + obiekty w Polsce


Zakres obowiązków:

 • Udział w procesie ofertowania
 • Nadzór nad opracowaniem projektów technicznych i wykonawczych
 • Kompleksowe prowadzenie projektów z branży elektrycznej
 • Przygotowanie i nadzorowanie harmonogramu i budżetu projektu
 • Nadzór nad realizacją umów kontraktowych zgodnie z jej zapisami
 • Monitorowani podstawowych KPI realizowanych robót/optymalizowanie kosztów robót
 • Zarządzanie podległym zespołem w ramach realizowanego projektu
 • Prowadzenie nadzoru nad dokumentacją
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją wykonywanych robót
 • Przygotowanie zapotrzebowani materiałowych do projektu
 • Nadzór nad sprzętem, wyposażeniem i materiałami
 • Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i zasad BHP w podległym zespole realizacyjnym
 • Współpraca z klientem i podwykonawcami w zakresie realizowanego projektu
 • Analiza i monitorowanie ryzyka w projekcie
 • Przygotowywanie prognoz, podejmowanie działań naprawczych
 • Rozliczanie końcowe projektów oraz opracowywanie dokumentacji poprojektowej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (elektrotechnika / automatyka)
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Świadectwo Kwalifikacyjne – D
 • Praktyczna znajomość wyceny i kosztorysowania prac elektrycznych, w tym znajomość KNR i Norma
 • Minimum 3 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów technicznych w przemyśle w branży elektrycznej
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B1)
 • Gotowość do wyjazdów służbowych

Na powyższym stanowisku oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o międzynarodowym zasięgu
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie zgodne z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu

Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Kierownik Projektu Praca Kierownik Projektu

Rekrutują z Praca.pl