Kierownik robót konstrukcyjnych (Oczyszczalnia ścieków)

NES Global Talent

Warmińsko-mazurskie

30 dni temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjna specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Dla naszego klienta - Generalnego Wykonawcy, realizującego wiele projektów przemysłowych poszukujemy doświadczonej, otwartej na wyzwania osoby na stanowisko:

 

Kierownik robót konstrukcyjnych (Oczyszczalnia ścieków)


Zakres zadań:

 • Prowadzenie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z wymaganiami kontraktu, specyfikacją techniczną.
 • Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej.
 • Współpraca z kontrahentami.
 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej w trakcie realizacji robót.
 • Raportowanie postępów prac na prowadzonym kontrakcie.
 • Ścisła współpraca z kierownictwem kontraktu (Kierownik Budowy, Kierownik Projektu) oraz innymi działami w firmie.
 • Przestrzeganie zasad BHP na placu budowy.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo).
 • Doświadczenie w realizacji inwestycji związanych z budową / rozbudową / modernizacją oczyszczalni ścieków.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub do kierowania robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń.
 • Dobrej, praktycznej znajomości prawa budowlanego, prawa pracy i przepisów BHP.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielności.
 • Dyspozycyjności i gotowości do podróży służbowych.
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferta:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość pracy przy dużym projekcie przemysłowym.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Niezbędne narzędzia pracy, pakiet socjalny.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Kierownik robót budowlanych odpowiada za prawidłowe, zgodne z przyjętymi zasadami prowadzenie robót budowlanych oraz przestrzeganie prawa budowlanego. Do jego zadań należy również rozdzielanie zadań pracownikom oraz nadzór nad podwykonawcami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nadzoruje terminowość wykonywanych prac oraz realizację budowy zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem. Często kierownik robót ...
Praca Kierownik robót budowlanych