Kierownik Robót Sanitarnych – budownictwo drogowe

NES Global Talent

Lubuskie

42 dni temu

NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja.

 

Dla naszego klienta, generalnego wykonawcy z zakresu infrastruktury drogowej i mostowej,

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Kierownik Robót Sanitarnych – budownictwo drogowe
Zadania:
 • kontrola nad procesem realizacji budowy w zakresie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy,
 • nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez podwykonawców oraz siły wewnątrz organizacji,
 • rozwiązywanie problemów technicznych na budowie,
 • współpraca z innymi działami w zakresie przygotowywania i prowadzenia negocjacji,
 • analizowanie dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań,
 • kontrola kosztów prowadzonej budowy, analiza odchyleń, raportowanie.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe budowlane o specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami sanitarnymi,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku - min. 3 lata,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i negocjacyjne,
 • doświadczenie w obsłudze programów MS Project i AutoCad
 • terminowość w wykonywanych zadaniach
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego na znanym projekcie,
 • pracę w firmie z przyjazną kulturą organizacyjną,
 • możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego dla naszych pracowników.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

NES Global Talent

Kierownik robót budowlanych odpowiada za prawidłowe, zgodne z przyjętymi zasadami prowadzenie robót budowlanych oraz przestrzeganie prawa budowlanego. Do jego zadań należy również rozdzielanie zadań pracownikom oraz nadzór nad podwykonawcami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nadzoruje terminowość wykonywanych prac oraz realizację budowy zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem. Często kierownik robót ...
Praca Kierownik robót budowlanych