Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Konserwator - elektryk w Dziale Energetyki CM
UMK w Toruniu Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera
Bydgoszcz
pracownik fizyczny
umowa o pracę
63 dni temu

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poszukuje osoby na stanowisko

konserwator - elektryk

w Dziale Energetyki CM


Miejsce pracy: Bydgoszcz

 

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o specjalności elektryk,
 • umiejętności w zakresie prowadzenia remontów, obsługi oraz konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi konserwacji i remontów dla urządzeń instalacji i sieci, zaliczanych do grupy 1 i 2,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3m,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i schematów elektrycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • własny środek transportu (umowa na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • bogaty pakiet socjalny
 • szkolenia niezbędne do pracy na zajmowanym stanowisku.

Pisemne oferty na stanowisko konserwator-elektryk w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy należy przesłać za pomocą przycisku aplikacyjnego.
Termin składania dokumentów – 04.02.2023r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (Uczelnia).

2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji będą przetwarzane:

 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta,

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22 ¹ Kodeksu Pracy – w celu pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego,

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO w celu:

a) umożliwienia nam nawiązania bezpośredniego i szybkiego kontaktu za pośrednictwem e-mail lub numeru telefonu,

b) ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko i niezwłocznie niszczone po jej zakończeniu.

4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania,

4) przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę to przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ale cofnięcie to nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, taki jak współpracująca z nami kancelaria prawna.

9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

11. W celu skontaktowania się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani przesłać do nas list na adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD” lub wysłać wiadomość e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@umk.pl.

 

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko konserwator-elektryk w Dziale Energetyki CM.

___________
(data i podpis)

 

Poznaj

UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Podobne oferty