Koordynator projektów unijnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Proszowice

5 dni temu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach poszukuje wykonawcy usługi w zakresie koordynacji i rozliczenia projektów:

 

1. Remont Budynku Głównego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
2. Program Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej

Koordynator projektów unijnych
Miejsce pracy: Proszowice

SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

Zakres zadań:

  • Koordynowanie projektów.
  • Nadzór nad realizacją i rozliczaniem projektów.
  • Przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji
  • Prowadzenie rejestrów, ewidencji i sprawozdań z realizowanych projektów.
  • Gromadzenie informacji dotyczących realizowanych projektów.
  • Opracowanie okresowych oraz końcowego sprawozdania z realizacji projektu w zakresie merytorycznym oraz wymaganych przez Instytucje zarządzającą, w tym wniosków o płatność
  • Wyszukiwanie projektów unijnych możliwych do realizowania przez szpital.

Okres realizacji minimum 14 miesięcy z możliwością przedłużenia.
Dopuszczamy w dużym zakresie pracę zdalną. Praca w jednostce na wezwanie w razie potrzeby.

 

Wymagania:

  • Doświadczenie w rozliczaniu projektów miękkich i twardych ( EFRR/EPS)
  • Biegła znajomość systemu SL2014

W ofercie należy podać:

 

Cenę netto miesięcznie w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją projektu).

 

 

Zgłoszenie należy składać na adres:
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

 

Dział Kadr i Płac
kadry@spzoz.proszowice.pl
 

Lub poprzez przycisk aplikowania:

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

W razie pytań dodatkowych informacje dostępne są pod nr telefonu 12 386-52-13 lub 12 386-51-02

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach