Praca Skalbmierz

Najnowsze oferty pracy: 425

Praca w Skalbmierzu

Skalbmierz (świętokrzyskie) jest jednym z trzech miast powiatu kazimierskiego. Leży w południowej części województwa, nad rzeką Nidzicą. Jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy – mieści się tutaj Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz. Czym wyróżnia się to miasto? Co oferuje mieszkańcom, szukającym pracy i turystom? Czy to przyjazne miejsce dla prowadzenia biznesu? Oto społeczno-gospodarczy profil Skalbmierza.

Skalbmierz – liczba mieszkańców, położenie, atrakcje

Miejscowość prawa miejskie uzyskała dwukrotnie. Po raz pierwszy nadane przez króla Kazimierza Wielkiego w 1342 r. zostały miastu odebrane w 1870 r. i ponownie przyznane w 1927 r. Historia osadnictwa na terenie dzisiejszego Skalbmierza, a przed wiekami na szlaku handlowym z Niemiec przez Kraków na Ruś, jest długa. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1217 r.

Współcześnie miasto zajmuje nieco ponad 7 km kwadratowych powierzchni i liczy 1,2 tys. mieszkańców. Osoby, które zarejestrują tutaj pojazd, na tablicach rejestracyjnych będą mieć oznaczenie TKA. Kod pocztowy to 28-530, a numer kierunkowy – 41.

W Skalbmierzu nie ma dróg krajowych, krzyżują się natomiast dwie drogi wojewódzkie. Droga nr 768, łącząca Jędrzejów i Brzesko z drogą nr 783, relacji Skalbmierz – Olkusz. Ze Skalbmierza bliżej do Krakowa (50 km) niż do stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielc (67 km). Skalbmierzanie wybierający się do Warszawy muszą pokonać 257 km. W bliskiej okolicy Skalbmierza nie ma dużych, silnie rozwiniętych ośrodków miejskich. Poza siedzibą powiatu – Kazimierzą Wielką miejscowość sąsiaduje m.in. z Działoszycami, Proszowicami, Wiślicą, Nowym Brzeskiem, Koszycami, Opatowcem i Pińczowem.

Turystyka nie stanowi kluczowej dla gospodarki Skalbmierza dziedziny. Niemniej w mieście i okolicach dostępna jest baza gastronomiczna i noclegowa oraz różnorodne atrakcje. Spośród zabytków, których lista nie jest długa, najważniejsze to gotycki XV-wieczny kościół (parafia św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu), Krzyż z figurami św. Rozalii i św. Rocha, cmentarze. Zabytkowy jest też układ urbanistyczny miasta, z rzadko spotykanym ćwierćkolistym placem, na którym niegdyś odbywały się targi. W mieście znaleźć można także obiekty rekreacyjno-sportowe. Są to m.in. zalew w Skalbmierzu oraz kompleks sportowo-rekreacyjny przy stadionie.

Rynek pracy, oferty pracy – Skalbmierz

Mieszkańcy Skalbmierza ofert pracy mogą więc szukać w okolicznych miasteczkach, do których dojazd nie jest problematyczny. W powiecie kazimierskim stopa bezrobocia wynosi 7,6% i należy do niższych w woj. świętokrzyskim (8,6%). To jednak wartości wyższe niż średnia dla Polski (6,1%). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej obsługującym miasto i gminę Skalbmierz pod koniec czerwca 2020 r. zarejestrowanych było 1,2 tys. osób bezrobotnych (dane GUS, Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia za czerwiec 2020).

Zgodnie z prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2020 r. Barometr zawodów, przygotowaną przez ekspertów rynku pracy na przełomie III i IV kwartału 2019 r., praca w województwie świętokrzyskim jest dostępna przede wszystkim dla przedstawicieli zawodów medycznych i budowlanych. W powiecie kazimierskim lista zawodów deficytowych (takowe występują, gdy pracodawcy mają trudności z zapełnieniem wakatów i znalezieniem kandydatów do pracy spełniających wymagania) nie jest długa i nie ma na niej profesji związanych z branżą budowlaną – deficytowych w wielu miejscach województwa świętokrzyskiego. W deficycie znaleźli się farmaceuci, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci i masażyści.

Lokalne firmy deklarują też zapotrzebowanie na elektryków, elektromechaników i elektromonterów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, mechaników pojazdów samochodowych i operatorów obrabiarek skrawających. Braki kadrowe zauważalne są też w takich zawodach, jak fryzjer, piekarz, spawacz oraz nauczyciel szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Praca w Skalbmierzu i okolicznych miejscowościach należących do powiatu może być z kolei trudna do zdobycia dla ekonomistów, techników informatyków, a także pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej.

Jak rozwija się przedsiębiorczość w mieście i gminie Skalbmierz? Praca nie jest dostępna w dużych zakładach, liczących ponad 250 pracowników. W rejestrze REGON na terenie miasta w czerwcu 2020 r. zarejestrowanych było 148 podmiotów gospodarki narodowej: 138 zatrudniających do 9 osób, 9 z liczbą pracowników w przedziale 10-49 i 1 liczący między 50 a 249 osób. Także w obrębie gminy nie funkcjonują większe firmy. Sporo, bo 9,5% podmiotów w mieście oraz 3,9% z 382 podmiotów w całej gminie, reprezentuje sektor publiczny.

Najlepiej rozwinięte w mieście branże to handel, edukacja, usługi, opieka zdrowotna, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo.

Szukaj pracy w mieście