Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Koordynator Zespołu Utrzymania Sprzętów Procesowych

Polpharma Biologics

Gdańsk

29 dni temu

#PolpharmaBiologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.
Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Chcielibyśmy, abyś do nas dołączył.

 

KOGO SZUKAMY?

Koordynator Zespołu Utrzymania Sprzętów Procesowych

Miejsce pracy: Gdański Park Naukowo-Technologiczny Trzy Lipy 3
CO NAS WYRÓŻNIA
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Nowoczesne wyposażenie laboratoryjne
 • Konferencje i szkolenia na całym świecie

Osoba na tym stanowisku odpowiada za zarządzanie Zespołem Utrzymania Sprzętów Procesowych w celu utrzymywania w ciągłej sprawności systemów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych zainstalowanych w Polpharma Biologics. Do obowiązków koordynatora należy również wspieranie pozostałych departamentów w celu poprawy bezpieczeństwa, jakości i produktywności w całej Polpharma Biologics.

Czym będziesz się zajmować:
 • Zarządzanie zespołem Utrzymania ruchu sprzętów procesowych w celu zapewnienia ciągłej sprawności systemów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych zainstalowanych w Polpharma Biologics zgodnie z filozofią Lean Maintenance (5S, TPM, 5xdlaczego, Kaizen, FMEA, praca zespołowa).  
 • Nadzorowanie i rozliczanie pracy Specjalistów Zespołu utrzymania sprzętów procesowych - rozliczanie czasu pracy w systemie ERP, raportowanie zgodnie z przyjętym porządkiem.
 • Współpraca i wspieranie innych Departamentów Polpharma Biologics w sprawach związanych z Utrzymaniem Ruchu w celu realizacji założonych planów produkcyjnych, jakościowych i związanych z poprawą bezpieczeństwa.
 • Odpowiadanie za zapewnienie wymaganej jakości produktów poprzez zlecanie prac zgodnie z Wzorcowymi Procedurami Postępowania i Instrukcjami Konserwacyjno Remontowymi.
 • Odpowiadanie za majątek firmy oraz stan powierzonych narzędzi, podzespołów i części zamiennych. Prowadzenie prawidłowej gospodarki częściami zamiennymi, oprzyrządowaniem oraz formatami i narzędziami. Zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu części zamiennych, oprzyrządowań oraz narzędzi.
 • Odpowiadanie za prawidłowe wykonywanie przeglądów urządzeń zgodnie z harmonogramem oraz instrukcjami GMP.
 • Czynny udział w cyklicznych spotkaniach DUR oraz kierownictwa wyższego szczebla o ile jest wymagane.
 • Prowadzenie działalności sprawozdawczej z wykonywanych czynności. 
 • Udział w tworzeniu niezbędnej dokumentacji procesowej w ramach swojego obszaru, wprowadza i zgłasza ulepszenia zgodnie z przyjętym porządkiem.
 • W ramach swoich uprawnień dokonywanie niezbędnych zakupów na rzecz DUR zgodnie z aktualnymi procedurami.
 • Kontrolowanie kosztów generowanych w obszarze działania oraz odpowiednie reagowanie i raportowanie w przypadku odchyleń.
 • Współudział w tworzeniu rocznego budżetu na utrzymanie techniczne urządzeń bezpośrednio-produkcyjnych Polpharma Biologics oraz jego prawidłowa realizacja.
 • Kontrolowanie kosztów generowanych w obszarze działania oraz odpowiednie reagowanie i raportowanie w przypadku odchyleń.
 • Nadzór nad analizą i archiwizowaniem danych dotyczących awarii.
 • Kontrolowanie wskaźników efektywności utrzymania ruchu w obszarze działania oraz odpowiednie reagowanie i raportowanie w przypadku odchyleń. (awaryjność, regulacje, wykonanie przeglądów planowych).
Jeśli posiadasz:
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP ‘E’ Grupa 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 9,10 - do zajmowania się eksploatacją, konserwacją, remontami i montażem urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV.    
 • Umiejętność Zarządzania Pracą Zespołu w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej w Departamencie Operacji Technicznych, Departamencie Jakości oraz Departamencie Badań i Rozwoju. Organizowanie serwisów zewnętrznych.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz zespołowego podejścia do rozwiązywania problemów. Znajomość prostych metod rozwiązywania problemów (5xdlaczego, burza mózgów, tworzenie planów działań, realizacja zadań).
 • Umiejętność posługiwania się sprzętem elektrotechnicznym oraz sprzętem diagnostycznym.
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną. Znajomość rysunku technicznego. Czytanie schematów, analiza pracy urządzeń na podstawie dokumentacji.
 • Znajomość i stosowanie procedur/przepisów BHP/GMP.
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem: klasy CMMS (MAXIMO / SAP PM), TrackWise (odchylenia, działania wyjaśniające, raporty, protokoły kontroli zmian), analizy RCM (Reliability Centered Maintenance), pakiet biurowy Office.
 • Znajomość podstawowych urządzeń i instalacji elektrycznych, energetycznych oraz energoelektronicznych oddziału.
 • Wiedzę związaną z budowaniem efektywnego zespołu utrzymania ruchu, umiejętność wyznaczania ról i odpowiedzialności w zespole, znajomość zagadnień związanych z 5S, filozofią Total Productive Maintenance oraz Kaizen.
Dołącz do naszego zespołu
Oferujemy
 • Kartę Multisportu
 • Programy Rozwojowe
 • Prywatną Opiekę Medyczną
 • Pakiet relokacyjny
 • Dzień owocowy
 • Spotkania integracyjne
 • Platformę benefitów
 • i wiele więcej
Aplikuj teraz
Napisz do nas, aby poznać szczegóły
Rekruter
Aleksandra Bufnal
aleksandra.bufnal@PolpharmaBiologics.com
Odwiedź nas na
www.polpharmabiologics.com

Poznaj

Polpharma Biologics

#PolpharmaBiologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.
Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Chcielibyśmy, abyś do nas dołączył.

Poznaj stanowisko: Inżynier Procesu 
Inżynier procesu zajmuje się wdrażaniem nowych technologii w procesach produkcyjnych, a także późniejszym nadzorem, koordynacją oraz optymalizacją ich przebiegu. W razie zapotrzebowania realizuje wszelkie działania korygujące dotyczące działania całości procesu czy jego poszczególnych elementów. Ponadto szkoli pracowników w zakresie obsługi nowych technologii, nadzoruje konserwacje sprzętu oraz przygotowuje i analizuje ...
Praca Inżynier Procesu