Laborant Analityki
Polpharma Biologics
Gdańsk
37 dni temu
Laborant Analityki
Gdańsk
Rozwijaj się z nami
Polpharma Biologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby. Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Dołącz do nas!
Twoja rola:

Wykonywanie kalibracji i pomiarów oraz opieka nad sprzętem, sporządzanie roztworów, zamawianie materiałów i odczynników. Przeprowadzanie prostych czynności analitycznych (w tym wykonywaniem zleceń dotyczących analizy prób) oraz innych rutynowych prac laboratoryjnych. Utrzymywanie ciągłości pracy laboratoriów Zespołu Analityki Właściwości Biologicznych oraz ich dostosowywanie do aktualnych wymogów jakościowych.

Twoje zadania:
 • Wypełnianie obowiązków w ramach rotacji zadań w grupie techników laboratoryjnych oraz prac uzgodnionych z menadżerem liniowym i pozostałymi pracownikami w grupie
 • Wykonywanie prostych czynności laboratoryjnych, w tym: przygotowywanie próbek i roztworów, ważenie substancji, pomiar stężeń i pH, filtracja oraz inne rutynowe zadania przy instrumentach i/lub eksperymentach
 • Wykonywanie testów i prac analitycznych według opracowanych procedur oraz wsparcie grupy w ramach rozwoju nowych jak i modyfikacji istniejących metod kontroli analitycznej właściwości biologicznych dla farmakologicznie aktywnych cząstek biologicznych oraz produktów leczniczych
 • Prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych badań i prac laboratoryjnych w oparciu o obowiązujące wzorcowe procedury postępowania i instrukcje, z dbałością o integralność danych
 • Utrzymanie w stanie "do użytku" oraz wykonywanie konserwacji, kalibracji i kwalifikacji aparatury fizykochemicznej zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami
 • Utrzymywanie, kontrolowanie zużycia oraz sporządzanie zapotrzebowania i zamawianie wymaganych materiałów bezpośrednich i pomocniczych oraz substancji i odczynników stosowanych podczas badań
 • Prace ogólne w ramach utrzymania laboratorium jeśli wymagane oraz pomoc przy dostosowaniu analitycznego laboratorium do wymogów organów kontrolujących (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Przygotowywanie przewozu i odbiór przesyłek
 • Współpraca z wszystkimi działami Departamentu, Produkcji oraz Kontroli Jakości podczas realizacji powierzonych zadań; z Zapewnieniem Jakości podczas przygotowywania dokumentacji; z Zakupami oraz Zespołem Magazynu Laboratoryjnego podczas realizacji zapotrzebowań materiałowych, odczynnikowych oraz zakupie urządzeń; z IT; z BHP i Ochroną Środowiska
 • Bezwzględne przestrzeganie zasad BHP
Jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie średnie kierunkowe ze specjalizacją w dziedzinie biologii, biotechnologii lub naukach pokrewnych
 • Doświadczenie w wykonywaniu podstawowych prac laboratoryjnych
 • Znajomość sposobu przeprowadzania prostych obliczeń i przeliczeń dotyczących procentowości, molarności roztworów, rozcieńczeń
 • Znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym czytanie prostych instrukcji, rozumienie prostych przekazów ustnych oraz uzupełnianie podstawowej dokumentacji laboratoryjnej według wzoru
 • Podstawowa znajomość MS Office
 • Dokładność, dbanie o jakość realizacji zadań
Dołącz do naszego zespołu
Dlaczego warto do nas dołączyć
Napisz, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej career@polpharmabiologics.com

Poznaj

Polpharma Biologics

#PolpharmaBiologics to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji leków biologicznych w Europie. Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.
Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym możemy się rozwijać oraz realizować swoje ambicje. Chcielibyśmy, abyś do nas dołączył.