Laborant

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski

111 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 19990

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
1. praca w laboratorium;
2. praca z odczynnikami chemicznymi, antybiotykami;
3. praca z próbkami materiału roślinnego i gleby
(zagrożenia np. pyły, zarodniki grzybów, owady);
4. narażenie na alergeny;
5. praca w pozycji wymuszonej
(np. praca przy mikroskopie, wycinanie części przystolonowych);
5. praca z narzędziami, które mogą powodować uszkodzenia ciała (sekatory, noże);
6. wysiłek fizyczny (próby ziemniaków).
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne pracy:
Laboratorium Wojewódzkie znajduje się na parterze budynku. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Badanie prób roślin, produktów roślinnych, przedmiotów na obecność bakterii, wirusów, nicieni, grzybów i organizmów grzybopodobnych zgodnie z zarządzeniami Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej niezbędnej do wykonania badań.
 • Utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania opartego o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Użytkowanie wyposażenia pomiarowego i sprzętu pomocniczego zgodnie z instrukcją oraz monitorowanie warunków środowiska mających wpływ na wyniki badań.
 • Przygotowywanie roztworów niezbędnych do badań wykonywanych w pracowni.
 • Opracowywanie własnych procedur, instrukcji oraz udział w walidowaniu (sprawdzaniu) metod badawczych stosowanych w pracowni.
 • Obsługiwanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w zakresie modułu Laboratorium.
 • Przygotowywanie materiałów i prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie roślin oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • znajomość ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • kopia prawo jazdy kat. B czynne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w stresie
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność

Poznaj stanowisko: Laborant

Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
Laborant Praca Laborant

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl