Młodszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Drawsko Pomorskie

112 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Drawsko Pomorskie
Ogłoszenie o naborze Nr 19471

Warunki pracy

- Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
- Oświetlenie sztuczne i naturalne
- Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
- Praca przy dystrybucji i naprawie urządzeń technicznych
- Kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
- Praca w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim
- Praca w obiektach nieposiadających wind oraz nieprzystosowanych do pracy osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Udzielanie pomocy informatycznej dla użytkowników końcowych systemów informatycznych w zakresie bazy techniczno-systemowej, informatycznych systemów podatkowych , systemów sieciowych LAN
 • Utrzymywanie w ciągłości działania infrastruktury i eksploatowanych systemów informatycznych
 • Nadzorowanie sprzętu komputerowego
 • Nadzorowanie eksploatacji systemów informatycznych w zakresie bazy techniczno-systemowej, baz danych, systemów LAN, systemów operacyjnych, informatycznych systemów wpierających zadania celno-skarbowe
 • Administrowanie systemami informatycznymi w zakresie systemów podatkowych
 • Wdrażanie usługi elektronicznej administracji w zakresie infrastruktury informatycznej
 • Prowadzenie magazynu sprzętu informatycznego i zapewnianie należytej ewidencji w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość środowiska Windows
 • Znajomość zagadnień związanych z budową infrastruktury informatycznej
 • Znajomość protokołów sieciowych i podstaw działania sieci
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość narzędzi administracyjnych i programistycznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienie do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do 1kV
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji
 • Znajomość środowiska Linux
 • Znajomość systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych eksploatowanych w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętność przekazywania wiedzy

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

Rekrutują z Praca.pl