Młodszy Specjalista / Specjalistka ds. Klienta Strategicznego

GRAFPOL B.M.Meszkes

Bydgoszcz

73 dni temu

Lider w branży etykiet samoprzylepnych na polskim rynku
zatrudni pracownika na stanowisku:

Młodszy Specjalista / Specjalistka ds. Klienta Strategicznego
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Twoja rola u nas:
 • wspieranie handlowców w zakresie bieżącej obsługi kluczowych klientów
 • kontakt z potencjalnymi i obecnymi klientami
 • wystawianie dokumentów magazynowych, faktur
 • kompletowanie dokumentów dla działu księgowego
 • przygotowanie dokumentów sprzedażowych
Doceniamy:
 • dobrą znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie techniczne będzie silnym atutem
 • bardzo dobrą znajomość środowiska MS Office
 • bardzo dobrą organizacja pracy - dokładność i rzetelność
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • doświadczenie w obsłudze klientów B2B
 • otwarty umysł i chęć zdobycia doświadczenia
 • umiejętność budowania relacji interpersonalnych
Dla ciebie:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • konkurencyjne wynagrodzenie i motywujący system premiowy
 • pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karty podarunkowe)
 • możliwość rozwoju i awansu
 • współpracę z prężnie działającym, profesjonalnym zespołem
 • przyjazne środowisko pracy i stałe godziny pracy

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926).
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

UWAGA! Przed zaaplikowaniem, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją!
Administratorem Państwa danych osobowych będzie GRAFPOL B.M. Meszkes 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8 N.
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, albowiem nie spełnia przesłanek określonych w art. 37 ust.1 RODO. Główna działalność administratora nie polega na operacjach przetwarzania danych, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę. Administrator nie jest organem, ani też podmiotem publicznym zobowiązanym do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także nie przetwarza na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych. Dlatego też, mogą się Państwo skontaktować ze Specjalista ds. Personalnych i BHP, tel.: 52 3252600 lub e-mail: grafpol@grafpol.net, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wybrane przez Państwa stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji - także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które podadzą Państwo przy okazji aplikowania na wybrane stanowisko, jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Państwa innych danych osobowych oraz zgody na wzięcie udziału także w przyszłych procesach rekrutacyjnych - udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcą danych osobowych (w niezbędnym zakresie), poza administratorem, będą:

• upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,

• w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora - podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,

• w przypadku podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu - podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji - do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji. W przypadku Państwa zatrudnienia dane przetwarzane będą przez okres 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 22 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przeze Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać informacji określonych w art. 22 Kodeksu pracy.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.