Młodszy Specjalista w Wydziale Certyfikacji i Aukcji Rynku Mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Konstancin-Jeziorna

9 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Młodszy Specjalista w Wydziale Certyfikacji i Aukcji Rynku Mocy

Nr Ref.: DS/WM/MS/05/20

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • prowadzenie baz wspierających realizację procesów rynku mocy,
 • przygotowywanie danych dotyczących procesów rynku mocy i stanowiących elementy informacji przekazywanych organom administracji publicznej, zgodnie z wymogami ustawy o rynku mocy, przepisami wykonawczymi i regulaminem rynku mocy,
 • udział w procesie certyfikacji ogólnej i certyfikacji do aukcji w odniesieniu do wybranych jednostek rynku mocy,
 • weryfikacja dokumentów przedkładanych w procesie monitorowania realizacji Umów Mocowych,
 • weryfikacja transakcji na rynku wtórnym,
 • testowanie środowiska IT pozwalającego na prowadzenie procesów rynku mocy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni rok studiów (preferowane kierunki - elektroenergetyka, energetyka, elektrotechnika lub pokrewne),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 – Intermediate,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • kreatywność, systematyczność i dokładność, 
 • chęć rozwoju zawodowego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki,
 • znajomość funkcjonujących na świecie mechanizmów mocowych oraz zasad funkcjonowania rynków energii elektrycznej,
 • znajomość angielskiego słownictwa technicznego z zakresu elektroenergetyki.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych.
Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 


Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk