.NET Developer

Core Services Sp. z o.o.

Mazowieckie

3 dni temu

CORE Services operates on the market since 2010, we provide services to the largest institutions from the banking and financial sector, automotive, media industry, IT companies as well as dynamically developing software houses.


Currently, for our client we are looking for:

 

.NET Developer
Miejsce pracy: woj. mazowieckie
Key Tasks and Responsibilities:
 • Join the Delta-1 Front Office development team to develop, maintain and support a suite of applications for the Delta-1 trading desk.
 • Be responsible for the analysis development and timely delivery of new features and functionalities as well as enhancements to the existing core systems.
 • Participate on the architecture and design decisions.
 • Support the strategic growth of the applications including integration of cutting edge technologies, DevOps principles and cloud technologies.
 • Interact with the end users to understand issues/feedback and incorporate the same in developing solutions.
 • Contribute to the continuous improvement of the processes and the systems.
 • Support for the overall system during business hours, based on a team rotation.
Knowledge and Experience:
 • Relevant experience with Microsoft .NET development in C# - preferably incl. WPF, WCF etc.
 • Technical competence and professionalism in all aspects of software delivery - including analysis, requirements gathering, architecture, design, development, automated testing, continuous integration and deployment.
 • Strong problem solving and critical thinking skills.
 • Ability to understand complex problems and translate them into solution respecting OOP fundamentals.
 • Knowledge of relational databases (ideally MSSQL).
 • Understanding of enterprise design patterns.
 • Team player familiar with Agile development concepts.
Nice to have:
 • Knowledge of DevOps techniques and best practices.
 • Knowledge of web front-end development as well as full stack development skills.
 • Familiarity with messaging platforms such as SWIFT, MQ or Solace.
 • Cloud technology and AWS.
 • Experience with Equity Derivatives.
We offer:
 • Long-term cooperation.
 • Attractive salary (based on your professional experience and technical skills).
 • Employment based on B2B contract.
 • Private healthcare – LuxMed, Medicover.
Administratorem danych osobowych jest CORE SERVICES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (51-162) PRZY UL. JANA DŁUGOSZA 60, KRS: 0000352373, NIP: 895 – 196 – 85 – 38, REGON: 021222856.
Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja zapytań wyysyłanych za pomocą formularza kontaktowego i udzielenie odpowiedzi. Okres przetwarzania trwa 3 lata od otrzymania wiadomości przesłanej za pomocą formularza. Celem przetwarzania danych osobowych jest również dochodznie roszczeń i obrona przed roszczeniami w okresie 10 lat od zakończenia współpracy. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowego realizowania płatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi.
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim, jak dostawcy usług IT (którzy świadczą usługi dla CORE SERVICES SP. Z O.O.). W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwrzania, a także do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych i wniesienia skargi do odpowiedniego organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie niemożliwością obsługi zapytania wysłanego za pomocą fomularza kontaktowego i brakiem udzielania odpowiedzi.

Poznaj

Core Services Sp. z o.o.

CORE Services działa na rynku od 2010 roku, a z naszych usług korzystają zarówno największe instytucje z sektora bankowo-finansowego w Polsce, globalne i lokalne firmy IT jak również młode i dynamicznie rozwijające się software house’y.

Poznaj stanowisko: Programista .NET 
.NET jest skrótem od .NET Framework, czyli platformy programistycznej, pochodzącej od Microsoftu, bezpośrednio nie będącej uzależnioną od konkretnego języka programowania. .NET Framework jest technologią, która ma na celu efektywne zarządzanie elementami systemu. Tworzenie aplikacji w .NET Framework odbywa się między innymi przy pomocy języków C# lub C++. Programista, jako osoba zajmująca się projektowaniem i ...
Praca Programista .NET