Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Oficer portu w Kapitanacie Portu Gdynia

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia

862 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 176688
 • Data ukazania się ogłoszenia: 09 stycznia 2016 r.

Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • oficer portu
 • do spraw służby ruchu
 • w Kapitanacie Portu Gdynia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • ul. Polska 2
  81-339 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie ruchu statków w porcie i na redzie oraz wydawanie zezwolenia na ruch w porcie oraz wejście statku lub wyjście statku z portu
 • sprawowanie nadzoru w zakresie spełniania warunków korzystania przez statki z usług pilotowych, usług holowniczych i pomocy cumowników
 • przeprowadzanie kontroli podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz przeprowadzanie interwencji w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie
 • przeprowadzanie kontroli stwierdzającej zapewnienie warunków bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów niebezpiecznych
 • przeprowadzanie kontroli podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów
 • dokonywanie zapisów w dzienniku portowym
 • wykonywanie czynności dochodzeniowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  - praca w terenie
  - nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
  - zagrożenie korupcją
  - permanentna obsługa klientów zewnętrznych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Warunki uciążliwe:
  - zmienne warunki atmosferyczne
  - praca w terenie
  - praca nocna
  Narzędzia i materiały pracy:
  - komputer
  Infrastruktura - bariery architektoniczne:
  - brak podjazdu
  - brak schodołazu
  - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego rok doświadczenia zawodowego w pracy na statku w dziale pokładowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
  • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
  • świadectwo ogólne lub ograniczone operatora GMDSS (GOC, ROC)
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
  • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
  • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe profilowe na kierunku nawigacja
 • rok doświadczenia zawodowego w pracy na statku w dziale pokładowym na stanowisku oficera wachtowego
 • rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • prawo jazdy kategorii B
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • przeszkolenie w zakresie obsługi ekstranetowej aplikacji Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Kapitan Statku Morskiego

Kapitan statku morskiego jest najwyższym zwierzchnikiem załogi statku, osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo jednostki i osób na niej przybywających, a także występującą w interesie armatora, czyli osoby eksploatującej statek. Ogromna odpowiedzialność, spoczywająca na kapitanie, oraz zakres posiadanej przez niego wiedzy i doświadczenia sprawia, że posiada on najwyższe uprawnienia i jest ostatecznym organem decyzyjnym w ...
Kapitan Statku Morskiego Praca Kapitan Statku Morskiego

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (539)
Wałbrzych (37)
Legnica (50)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (134)
Toruń (87)
Lubelskie:
Lublin (94)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (744)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1557)
Radom (56)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (105)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (74)
Przemyśl (12)
Podlaskie:
Białystok (91)
Suwałki (28)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (291)
Gdynia (121)
Słupsk (29)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (85)
Elbląg (24)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (435)
Kalisz (41)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (228)
Koszalin (55)
Kołobrzeg (21)
Auchan (131)
Tesco (396)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (12)
ABB (50)
Accenture (147)
Luxoft (171)
PKO BP (0)
KPMG (31)
Orange (8)
IKEA (3)
Budimex (24)

Rekrutują z Praca.pl