Opiekun do Dzieci

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Bydgoszcz

1 dzień temu

Informacja o możliwości zatrudnienia w pełnym

wymiarze czasu pracy

 

W związku z realizacją projektu „Lotniczy Żłobek”, na podstawie art. 942 Kodeksu pracy informujemy o możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo) na stanowisko:

Opiekun do Dzieci
Miejsce pracy: Bydgoszcz
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • sprawowanie opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem dziećmi do lat 3,
 • dbanie o ich rozwój intelektualny,
 • wspieranie warunków prawidłowego rozwoju dzieci poprzez naukę i zabawę.
WYMAGANIA:

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - ubiegać się może osoba:

posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

 • pielęgniarki, położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego,
 • pedagoga wczesnej edukacji,
 • terapeuty pedagogicznego,

lub

ukończyła studia wyższe lub podyplomowe na kierunku lub w specjalności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
 • edukacja prorozwojowa,
 • pedagogika małego dziecka,
 • psychologia dziecięca,
 • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • psychologia wychowawcza,

lub

odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku, które obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności, lub
 • średnie lub średnie branżowe,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.
OFERUJEMY:
 • interesującą  pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • świadczenia socjalne i pakiet medyczny.

Oferty przyjmowane są w Dziale Zarządzania Personelem,

 

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Dział Personalny

Ul. Szubińska 107

85-915 Bydgoszcz

 

lub drogą elektroniczną za pomocą przycisku:

 

 APLIKUJ TERAZ 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).”

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, należących do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i obronności Polski. Jest to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z ponad 70-letnim doświadczeniem w prowadzeniu remontów i modernizacji samolotów wojskowych. Spółka posiada również bogate doświadczenie w remontach i obsługach bojowych samolotów myśliwsko-bombowych oraz myśliwskich o znacznym stopniu skomplikowania. Jesteśmy głównym partnerem wspierającym i zabezpieczającym eksploatację statków powietrznych Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w tym Su-22, MiG-29 i C-130 Herkules.. Ponadto WZL Nr 2 S.A. są Centrum Kompetencyjnym Bezzałogowych Statków Powietrznych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.  Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. zajmują się także obsługą hangarową i liniową samolotów cywilnych., m.in. Cirrus, Cessna, Piper, ATR, Embraer i Boeing

Poznaj stanowisko: Opiekunka Dziecięca 
Opiekunka dziecięca jak sama nazwa wskazuje zajmuje się dziećmi, wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W tym celu musi nawiązać z dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter.Do zadań opiekunki mogą należeć takie czynności jak: dbanie o higienę ...
Praca Opiekunka Dziecięca