Pomoc Kuchenna (przy produkcji wyrobów garmażeryjnych)

Zakłady Mięsne NOWAK Sp. z o.o. sp.k.

Gdańsk, Gdynia, Sopot

3 dni temu

Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp. k. to istniejący od 1991 roku  jeden z najnowocześniejszych zakładów branży mięsnej na Pomorzu. Laureat wielu nagród i wyróżnień, nie tylko branżowych. Wędliny i mięsa Nowak to zespolenie wieloletniego doświadczenia, tradycji i zamiłowania do wyśmienitego jedzenia. To produkty dla każdego i na każdą okazję, w których jakość, znaczy tyle samo co smak.

 

Tworzymy zespół kompetentnych, zaangażowanych ludzi nastawionych na realizację celów, dzięki czemu rozwijamy naszą ofertę oraz organizację.

 

W związku z rozwojem Firmy ZM Nowak poszukujemy osoby na stanowisko: 

Pomoc Kuchenna (przy produkcji wyrobów garmażeryjnych)
Miejsce pracy: Gdańsk, Gdynia, Sopot

 

Twoje zadania
 • pomoc przy wyrabianiu produktów garmażeryjnych;
 • przygotowywanie wyrobów zgodnie ze standardami;
 • utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego;
 • dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym;
 • doraźna pomoc kucharzom.
Nasze oczekiwania:
 • mile widziana osoba z wiedzą gastronomiczną i umiejętnościami kulinarnymi;
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub gotowości do jej wyrobienia);
 • doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • po okresie próbnym bogaty pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • wynagrodzenie i premie wypłacane zawsze na czas;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w ofercie pracy następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Pomoc Kuchenna w zakresie, o jakim mowa w klauzuli informacyjnej. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

 

Dodatkowo, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji prowadzenia przez administratora danych przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp.k. w Gdańsku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w skrócie: RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp.k. w Gdańsku, ul. Knyszyńska 16A/2 (ADO).


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Pomoc Kuchenna.


Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ciążący na nas obowiązek prawny, który wynika z przepisów prawa pracy);
 • w zakresie pozostałych danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 2).

Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO. W tym przypadku w zakresie danych zawartych w ofercie podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych, które przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego, jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kadrowe, jak również organizujące proces rekrutacji.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane powyżej, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 2 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.


Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.


Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


Prosimy na aplikacji umieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Poznaj

Zakłady Mięsne NOWAK Sp. z o.o. sp.k.

Poznaj stanowisko: Pomoc Kuchenna 
Pomoc Kuchenna jest to osoba, która pomaga kucharzowi w kuchni przygotować posiłki oraz zmywa naczynia i sprząta. Pomoc Kuchenna powinna mieć wykształcenie gastronomiczne (zawodowe, policealne) i aktualną książeczkę zdrowia oraz odbyty staż pracy w zawodzie, czyli doświadczenie. Pracownik ten powinien cechować się: podzielnością uwagi, dokładnością, samodzielnością, ...
Praca Pomoc Kuchenna