Przedstawiciel Medyczny

IBSS BIOMED S.A.

Śląskie

45 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są

innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,

sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do współpracy poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Przedstawiciel Medyczny
Miejsce pracy: woj. śląskie

(działalność gospodarcza)

 

Do zadań realizowanych w ramach współpracy będzie należało:
 • reprezentowanie firmy w kontaktach z lekarzami i farmaceutami,
 • realizacja planu sprzedaży produktów firmy na podległym terenie,
 • współpraca z działem marketingu oraz działem medycznym w zakresie realizowania, strategii rozwoju produktów i informacji medycznej,
 • poszukiwanie nowych możliwości promocji na danym terenie,
 • dbałość o wysokojakościowe relacje z klientami i pozytywny wizerunek firmy.
 • Miejsce pracy: województwo śląskie
Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży farmaceutycznej/medycznej,
 • silna orientacja na realizowanie celów związanych z promocją produktów,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z lekarzami i farmaceutami,
 • wysoki poziom motywacji i zaangażowania,
 • sumienność i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań,
 • aktualne prawo jazdy.
W zamian oferujemy:
 • formę współpracy B2B – samozatrudnienie,
 • współtworzenie sukcesu firmy,
 • system premii uzależnionych od wyników,
 • pakiet szkoleń wprowadzających,
 • możliwość stałego rozwoju zawodowego,
 • niezbędny pakiet narzędzi do pracy.
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl

Poznaj

IBSS BIOMED S.A.

Poznaj stanowisko: Przedstawiciel Medyczny 
Przedstawiciel Medyczny to osoba, która odpowiada za prezentowanie produktów medycznych firmy oraz zapewnianie wysokiego poziomu obsługi klienta i sprzedaży. Do głównych zadań pracownika tego należy, m.in.: promowanie i sprzedaż produktów medycznych firmy na wyznaczonym terenie, kreowanie marki firmy, ścisła współpraca ze środowiskiem medycznym oraz przygotowywanie ofert sprzedaży i ich wycena, a ...
Praca Przedstawiciel Medyczny