Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Radca prawny / Adwokat / Doradca Obywatelski / Mediator - do punktów NPP i NPO [Rekrutacja online]
Stowarzyszenie SURSUM CORDA
świętokrzyskie
4 100 - 4 300 zł / mies. (w zal. od umowy)
specjalista (mid)
część etatu / tymczasowa/dodatkowa
umowa zlecenie / kontrakt B2B
rekrutacja online
17 dni temu

Ogłoszenie numer: 7253142, z dnia 2022-07-22

Stowarzyszenie Sursum Corda rekrutuje do pracy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) na terenie całej Polski, prowadzonych na podstawie ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Działalność w tym zakresie prowadzimy od 2016 r. i jesteśmy największą organizacją w kraju pod względem ilości prowadzonych punktów NPP i NPO.
 

Radca prawny / Adwokat / Doradca Obywatelski / Mediator - do punktów NPP i NPO [Rekrutacja online]

Miejsce pracy: świętokrzyskie

 

Opis stanowiska

Poszukujemy: 

 • RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW 
 • DORADCÓW OBYWATELSKICH - posiadających wymagane ustawą szkolenie z zakresu poradnictwa obywatelskiego (w tym osoby gotowe do zdobycia kwalifikacji do 30.09.2022 r.). Jedynym podmiotem szkolącym (online) jest Związek Biur Porad Obywatelskich (http://zbpo.org.pl/szkolenia/)
 • MEDIATORÓW (w tym osoby z ukończonymi szkoleniami mediacyjnymi, zainteresowane uzyskaniem wpisu na listę mediatorów przy Stowarzyszeniu Sursum Corda)

 

Wymagania

Pełnienie stałych dyżurów w wybranym punkcie w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ww. ustawą.

 

CZAS PRACY

 

02.01.2023 - 31.12.2023 - uzgodnione 1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), zwykle 4 godz. dziennie

Harmonogram pracy i lokalizacje punktów wykonywania świadczeń wg decyzji samorządu lokalnego. 
Można przyjąć, że w większości przypadków będą to te same lokalizacje i godziny jak w b.r. (informacje o harmonogramie pracy punktów na stronach www powiatów/miast oraz w serwisie https://zapisy-np.ms.gov.pl ).


ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • osobista obecność w punkcie w uzgodnionych terminach - potwierdzana na karcie czasu pracy i przez zalogowanie się w systemie informatycznym
 • udzielanie nieodpłatnych świadczeń zgodnie z ustawą
 • dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem
 • wypełnianie "kart pomocy” dla każdej porady w programie Min. Sprawiedliwości
 • comiesięczne przekazywanie dokumentacji do samorządu lokalnego (oświadczenia klientów)
 • osoby pełniące min. 2 dni dyżurów w tyg. - opracowanie 1x w roku krótkiego artykułu edukacyjnego z zakresu prawa

 

Oferujemy

FORMA ZATRUDNIENIA 

 • własna działalność gospodarcza (na podstawie FV) lub umowa zlecenie


WYNAGRODZENIE miesięczne 
(przy pełnym wymiarze 5 stałych, 4-godzinnych dyżurów tygodniowo; wysokość wynagrodzenia jest iloczynem ilości zadeklarowanych stałych dni dyżurów, bez względu na ilość udzielonych świadczeń)

 • 4.300 zł brutto | NPO - doradca obywatelski - 1 stały dzień 4-godz. dyżurów co tydzień to 860 zł/m-c
 • 4.100 zł brutto | NPP - prawnik, mediator - 1 stały dzień 4-godz. dyżurów co tydzień to 820 zł/m-c

Wynagrodzenie wzrośnie, pod warunkiem podniesienia kwoty dotacji, co zostanie ogłoszone przez Min. Sprawiedliwości jesienią


ZAPEWNIAMY

 • stabilną, całoroczną umowę na 2023 r., wg uzgodnionego harmonogramu
 • obsługę organizacyjną (m.in. koordynator-opiekun, obsługa finansowa)
 • oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy
 • wyposażone pomieszczenie (umeblowane, materiały papiernicze, drukarka/skaner, internet)
 • umawianie wizyt (w systemie informatycznym)
 • płynne, comiesięczne regulowanie należności finansowych, zgodnie z zawartą umową
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie SURSUM CORDA


Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r.
, od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową z Nowego Sącza. Nasz zespół to ludzie, dla których jest ważna misja organizacji, wysokie standardy działania, innowacyjność, skuteczność, stały rozwój, podejmowanie nowych wyzwań i wiara w to, co się robi.

Od 2004 r. poszerzyliśmy swoją aktywność o działania obejmujące elementy poradnictwa obywatelskiego i prawnego, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie poradnictwa obywatelskiego i mediacji, w tym działania z obszaru edukacji prawnej.
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.

Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.:
 • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”,
 • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia),
 • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
 • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.

Podobne oferty