Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Radca prawny

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lublin

261 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 23841

Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na I piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obsługa urządzeń biurowych: telefon, fax, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka papierów. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Występują wyjazdy w teren środkami komunikacji miejskiej, publicznej lub służbowym sprzętem transportowym. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opracowywanie treści opinii prawnych i udzielanie porad prawnych,
 • Reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, Komendantów Miejskich i Powiatowych woj. lubelskiego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami,
 • Opracowywanie treści pism procesowych,
 • Opracowywanie treści pism urzędowych w prowadzonej korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, prokuraturą lub innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi,
 • Udzielanie informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawa powszechnie obowiązującego, resortowego i wewnętrznego,
 • Opracowywanie lub korekta treści aktów prawa wewnętrznego (regulaminów, decyzji, zarządzeń, wytycznych, instrukcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie),
 • Analizowanie pod względem zawartości merytorycznej i formalnej treści umów cywilnoprawnych, umów o udzielenie zamówień publicznych, umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej za powierzone mienie i innych zawieranych przez KWP w Lublinie,
 • Bieżące zapoznawanie się z treścią wchodzących w życie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, resortowego i wewnętrznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na świadczeniu pomocy prawnej
 • Aktualny wpis na listę radców prawnych,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • Znajomość obsługi komputera (MS Word, systemów informacji prawnej),
 • Umiejętność komunikowania się, organizowania pracy własnej, oceniania, analizy, rozwiązywania problemów, szybkiego uczenia się,
 • Dokładność, sumienność, rzetelność, systematyczność,
 • Stanowczość,
 • Dyspozycyjność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • asertywność i innowacyjność.

Poznaj stanowisko: Radca Prawny

Radca prawny – prawnik, który udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Do jego obowiązków należy: udzielanie organom jednostki organizacyjnej (podmiotowi gospodarczemu) opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej (podmiotu gospodarczego) w ...
Radca Prawny Praca Radca Prawny

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (861)
Wałbrzych (54)
Legnica (118)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (198)
Toruń (123)
Lubelskie:
Lublin (218)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (912)
Tarnów (57)
Nowy Sącz (41)
Mazowieckie:
Warszawa (2129)
Radom (168)
Płock (41)
Opolskie:
Opole (158)
Nysa (59)
Podkarpackie:
Rzeszów (171)
Przemyśl (40)
Podlaskie:
Białystok (133)
Suwałki (41)
Łomża (21)
Pomorskie:
Gdańsk (456)
Gdynia (217)
Słupsk (58)
Śląskie:
Katowice (528)
Częstochowa (164)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (131)
Elbląg (100)
Ełk (39)
Wielkopolskie:
Poznań (602)
Kalisz (64)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (328)
Koszalin (66)
Kołobrzeg (39)
Auchan (140)
Tesco (138)
Inditex (56)
OBI (6)
PKP (1)
STRABAG (3)
ABB (102)
Accenture (233)
Carrefour (135)
PKO BP (308)
KPMG (37)
Orange (27)
IKEA (16)
Budimex (28)

Rekrutują z Praca.pl