Ratownik medyczny

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Proszowice

2 dni temu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Ogłasza nabór na stanowisko:

Ratownik medyczny
Miejsce pracy: Proszowice

zapotrzebowanie ok. 1000 godz./mies.


SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

 

Wymagania ogólne:

  • uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
  • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, pracy pod presją czasu, odporność na stres, dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Forma zatrudnienia:

  • Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice


Telefon do kontaktu 12 386 52 13 Dział Kadr i Płac

 

Lub poprzez przycisk aplikowania:

 

 APLIKUJ TERAZ 

 Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Poznaj stanowisko: Ratownik Medyczny 
Ratownik medyczny jest osobą, której obowiązkiem jest świadczenie pomocy medycznej przy użyciu dostępnego sprzętu, szczególnie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. Zadania te polegają m.in. na udzielaniu pierwszej pomocy, podtrzymywaniu funkcji życiowych i opiece w trakcie transportu do szpitala. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ocenia on stan zdrowia poszkodowanych, zabezpiecza teren i ...
Praca Ratownik Medyczny