Ratownik Wodny
Park of Poland
Wręcza, powiat żyrardowski
pracownik fizyczny
pełny etat / część etatu / tymczasowa/dodatkowa
umowa o dzieło / zlecenie / o pracę tymczasową / o staż/praktykę / kontrakt B2B
5 dni temu

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie. Zlokalizowany jest w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, 40 minut od Warszawy - pomiędzy autostradą A2 i droga ekspresową S8. Suntago Wodny Świat oraz osiedle domków modułowych Suntago Village to pierwszy etap projektu Park of Poland. Suntago Village to nowoczesne osiedle 92 domków zaprojektowanych z myślą o gościach odwiedzających największy zadaszony park wodny w Europie – Suntago.

 

W wodzie czujesz się jak ryba i masz uprawnienia ratownika?

Potrafisz zadbać o bezpieczeństwo miłośników wodnego szaleństwa?

 

Dołącz do zespołu Suntago - największego zadaszonego parku wodnego w Europie.

Połącz pasję i pracę w jedno!

 

Poszukiwany

 

Ratownik Wodny
Miejsce pracy: Wręcza, gm. Mszczonów, powiat żyrardowski

 

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz:
 • Pracę pod palmami
 • Przyjazną atmosferę tworzoną przez tak samo pozytywnych ludzi jak TY
 • Szorty i klapki przez cały rok
 • Zazdrość przyjaciół oraz wszystkich Twoich znajomych
Brzmi dobrze? Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to jest to właśnie praca dla Ciebie!


W wyjątkowym miejscu pracy jakim jest wodny park rozrywki Suntago Wodny Świat - w otoczeniu ponad 700 palm sprowadzonych z Florydy, Malezji i Kostaryki, gwarantujemy naszym pracownikom klimat tropikalnych wakacji i pracę w zgranym zespole świetnych ludzi.

 

Zapewniamy:
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia w największym zadaszonym parku wodnym w Europie
 • bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy
 • uczestnictwo w eventach organizowanych przez Park of Poland
 • możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury firmy
 • podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń
 • szkolenia stanowiskowe
 • pakiet szkoleń szytych na miarę oraz indywidualne podejście do każdego pracownika
 • wynagrodzenie uzależnione od formy zatrudnienia: miesięczne lub godzinowe
 • dla zainteresowanych możliwość pracy dodatkowej na zlecenie lub B2B
 • odzież służbową
 • zaplecze socjalne
 • możliwość korzystania z oferty aquaparku na preferencyjnych warunkach
 • pracownicze ceny posiłków
 • bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Oferujemy doskonałą atmosferę pracy, w miejscu gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas będziesz miał realny wpływ na kluczowy element, jakim jest w kreowanie pozytywnych doświadczeń gości korzystających z usług parku wodnego Suntago Wodny Świat.

 

Do Twoich zadań należeć będzie:
 • zapewnienie bezpieczeństwa gości przebywających w basenach i na zjeżdżalniach znajdujących się na terenie parku wodnego Suntago
 • stała obserwacja wyznaczonego obszaru wodnego
 • niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy
 • podejmowanie akcji ratowniczej oraz zapobieganie skutkom zagrożeń
 • pełnienie dyżuru na wyznaczonym obszarze wodnym wynikającym z organizacji pracy w obiekcie
 • codzienna dbałość o powierzony sprzęt ratowniczy i pomocniczy, przygotowanie, zabezpieczenie i konserwacja ww. sprzętu przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu dyżuru
 • kontrola urządzeń i atrakcji w strefie wodnej
 • prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • zgłaszanie trudności i nieprawidłowości do kadry kierowniczej
 • wspieranie współpracowników i przełożonych w budowaniu wspaniałej atmosfery sprzyjającej dobrej, bezpiecznej zabawie gości parku
 • dbanie o wizerunek swojego miejsca pracy poprzez dbałość o czystość i wysokie standardy obsługi
 • zapewnienie usług na najwyższym poziomie
 • współpraca z innymi członkami Park of Poland, oparta na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji
Oczekujemy od Ciebie:
 • certyfikatu MSW o ukończeniu szkolenia z ratownictwa wodnego
 • aktualnego certyfikatu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • aktualnej legitymacji ratownika wodnego lub dokumentu potwierdzającego przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa
 • bardzo dobrej praktycznej znajomości zasad korzystania z basenów i urządzeń basenowych
 • zamiłowanie do sportów wodnych
 • posiadanie dodatkowych uprawnień/patentów przydatnych w ratownictwie wodnym (zgodnych z wyjaśnieniami MSW)
 • gotowości do wykonywania pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w dni weekendowe i święta
 • sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków
 • entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej
 • umiejętności pracy w zespole
 • komunikatywnej znajomości języka polskiego oraz praktycznej znajomości podstaw języka angielskiego, znajomość innych języków mile widziana
 • chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

 APLIKUJ TERAZ 

 

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@parkofpoland.com lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne

Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

 • kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,
 • kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 • kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania,
 • kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 

 

W przypadkach, kiedy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych przez Pracodawcę w obecnym procesie rekrutacji jest zgoda (o czym piszemy w klauzuli informacyjnej w części „Cele i podstawy prawne”, pkt 2 i 3), zaznaczając to pole i klikając „Wyślij” potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i podawanych podczas rekrutacji, a w szczególności wizerunku do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji. Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

W przypadku zainteresowania innymi procesami rekrutacyjnymi prosimy o zaznaczenie tego pola służącego do wyrażenia następującej zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, zawartych w przesyłanej aplikacji o pracę i podawanych w trakcie rekrutacji dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania a także że zgodę mogę odwołać w każdym czasie. Współadministratorami Twoich danych osobowych będą także Grupa Pracuj sp. z o.o. (Pracuj.pl) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. (eRecruiter). Twoje dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, w celach analitycznych oraz marketingowych. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Aplikuj teraz

Poznaj

Park of Poland

Park of Poland jest zlokalizowany w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, w odległości około 60 km od Warszawy – pomiędzy autostradą A2 i drogą ekspresową S8.

Naszym celem jest zapewnienie rozrywki milionom gości z Polski oraz innych krajów Europy. W Park of Poland chcemy zaoferować atrakcje znane z innych parków na świecie, od tych najbardziej klasycznych po te najbardziej ekstremalne. Kompleks Park of Poland będzie się składał z parku wodnego, hoteli, domków typu bungalow, centrum konferencyjno-handlowego, parków tematycznych, biurowców oraz apartamentowców.