Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referendarz statystyk

Urząd Statystyczny w Lublinie

Lublin

252 dni temu

Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz statystyk
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 27249

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
• sporadycznie nietypowe godziny pracy (zgodnie z harmonogramem),
• okresowa praca w charakterze teleankietera
• przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
• bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak windy, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platforma schodowa.

Zakres zadań

 • wstępne analizowanie i kontrolowanie pod względem logicznym i merytorycznym sprawozdań i materiałów statystycznych w celu uzyskania danych zgodnie z metodologią badania,
 • pozyskiwanie, gromadzenie i wstępne przetwarzanie danych pierwotnych od sprawozdawców zgodnie z wytycznymi i harmonogramami w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • przygotowanie i koordynowanie realizacji badań statystycznych w wydziale w celu zapewnienia prawidłowości danych i terminowości ich przebiegu,
 • udzielanie informacji sprawozdawcom w zakresie prowadzonego badania w celu pozyskania prawidłowych danych statystycznych,
 • pozyskiwanie poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne danych od respondentów w celu utworzenia zbiorów danych wynikowych,
 • analizowanie i kontrolowanie pod względem logicznym i merytorycznym poprawności danych statystycznych w celu uzyskania prawidłowych wyników badania,
 • analizowanie tablic kontrolnych w celu uzyskania prawidłowych wyników badania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego ogólnego doświadczenia zawodowego
 • ogólna wiedza z zakresu ekonomii,
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • poszukiwanie informacji;
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna;
 • komunikacja pisemna.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (717)
Wałbrzych (52)
Legnica (87)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (172)
Toruń (117)
Lubelskie:
Lublin (211)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (834)
Tarnów (43)
Nowy Sącz (28)
Mazowieckie:
Warszawa (2070)
Radom (148)
Płock (110)
Opolskie:
Opole (213)
Nysa (58)
Podkarpackie:
Rzeszów (122)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (89)
Suwałki (41)
Łomża (23)
Pomorskie:
Gdańsk (432)
Gdynia (167)
Słupsk (50)
Śląskie:
Katowice (515)
Częstochowa (136)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (116)
Elbląg (61)
Ełk (34)
Wielkopolskie:
Poznań (553)
Kalisz (67)
Konin (29)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (300)
Koszalin (63)
Kołobrzeg (29)
Auchan (164)
Tesco (107)
Inditex (42)
Bricoman (13)
STRABAG (5)
ABB (95)
Accenture (311)
Carrefour (97)
PKO BP (329)
PwC (15)
KPMG (33)
Orange (21)
IKEA (17)
Budimex (40)

Rekrutują z Praca.pl