Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referent

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

Bydgoszcz

271 dni temu

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 25975

Warunki pracy

Praca biurowa, sporadyczne wyjazdy służbowe (głównie w ramach województwa kujawsko-pomorskiego), konieczność uczestniczenia w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy; praca w budynku na 2. piętrze bez windy, praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • przyjmowanie, rejestrowanie i odpowiednie kierowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej;
 • rejestrowanie w "Książce ewidencji wydawnictw" wojskowych wydawnictw specjalistycznych, szkoleniowych i informacyjnych oraz schematów, rysunków i materiałów filmowych;
 • sporządzanie i rozliczanie "Wykazów przesyłek";
 • kompletowanie i wpinanie dokumentów aktowych do właściwych teczek przedmiotowych;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie dokumentów wykonawcy;
 • ewidencjonowanie elektronicznych nośników informacji;
 • ewidencjonowanie w "Książce doręczeń" wydawanych dokumentów nierejestrowanych w trwałych lub pomocniczych urządzeniach ewidencyjnych kancelarii;
 • zwracanie uwagi wykonawcom merytorycznym i technicznym na niedociągnięcia powstałe w trakcie wytwarzania dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kancelaryjnym lub na stanowisku w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych
 • znajomość przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412) i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217);
 • znajomość "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" wprowadzonej Decyzją Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. MON 2013, poz. 338);
 • umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office, IBM Lotus Notes);
 • komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odbycie szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (669)
Wałbrzych (43)
Legnica (81)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (167)
Toruń (94)
Lubelskie:
Lublin (188)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (831)
Tarnów (39)
Nowy Sącz (30)
Mazowieckie:
Warszawa (1819)
Radom (109)
Płock (38)
Opolskie:
Opole (208)
Nysa (46)
Podkarpackie:
Rzeszów (114)
Przemyśl (31)
Podlaskie:
Białystok (90)
Suwałki (25)
Łomża (13)
Pomorskie:
Gdańsk (390)
Gdynia (152)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (470)
Częstochowa (114)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (111)
Elbląg (51)
Ełk (25)
Wielkopolskie:
Poznań (523)
Kalisz (63)
Konin (33)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (275)
Koszalin (57)
Kołobrzeg (24)
Auchan (136)
Tesco (114)
Inditex (47)
OBI (0)
PKP (0)
STRABAG (6)
ABB (105)
Accenture (288)
Carrefour (95)
PKO BP (286)
KPMG (36)
Orange (22)
IKEA (25)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl