POZNAJMY SIĘ!
SŁOWEM WSTĘPU
Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Są tu rozpoznawane wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji.
Toczą się tu także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. To w jego ramach działają Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych; to tu prowadzona jest ewidencja partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.
NASZA STRUKTURA
Sąd Okręgowy w Warszawie to 4 piony (cywilny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy) a wśród nich 27 wydziałów sądowych oraz oddziały, zespoły, sekcje i biura.
Więcej ciekawostek i szczegółowych informacji znajdziesz na stronie Sądu:

Aktualne oferty pracy Sąd Okręgowy w Warszawie

Archiwalne oferty pracy Sąd Okręgowy w Warszawie