Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Rozpoznaje wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji. Toczą się tutaj także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. Sąd tworzy 28 wydziałów, w tym Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydział Własności Intelektualnej, oraz wydział cywilny rozpoznający sprawy z zakresu umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych prowadzi ewidencję partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.

Sąd Okręgowy w Warszawie to 4 piony (cywilny, karny, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy), a wśród nich 28 wydziałów sądowych oraz oddziały, zespoły, sekcje i biura.

Aktualne oferty pracy

  • Radca Prawny

    SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa, al. „Solidarności” 127    praca stacjonarna   dziś wygasa
    specjalista (mid)
    1 dni
    Zakres czynności na stanowisku radcy prawnego: wydawanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Prezesa lub Dyrektora Sądu; opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych; opiniowanie umów dotyczących stosunków cywilno-prawnych; zapewnienie zastępstwa prawnego Skarbu Państwa –...
Zobacz archiwalne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

1

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127

00-898 Warszawa