Regionalny Menedżer Sieci Agencyjnej

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

20 godz. temu

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą działającą na rynku od 20 lat. Od początku działalności specjalizujemy się w produktach ubezpieczeniowych i finansowych. W NAU cenimy pasję, uczciwość i zaangażowanie. Uważamy, że wspólna praca i odpowiedzialność pozwalają osiągnąć obrane cele, a odważne pomysły – zrealizować zamierzone wyniki. Dbamy o to, żeby praca w naszej organizacji przywodziła na myśl same pozytywne skojarzenia.

Regionalny Menedżer Sieci Agencyjnej
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

 

Wyzwania:

 • zarządzanie zespołem agentów,
 • nadzór nad realizacją planów sprzedażowych na podległym terenie,
 • pozyskiwanie nowych pośredników ubezpieczeniowych (multiagencje, agenci ubezpieczeniowi),
 • wsparcie merytoryczne pośredników,
 • budowanie długotrwałych relacji z agentami i zakładami ubezpieczeń.

Kompetencje, których szukamy:

 • doświadczenia w branży ubezpieczeniowej w grupie Działu II KNF,
 • łatwości w nawiązywaniu relacji biznesowych,
 • umiejętności sprzedażowych oraz negocjacyjnych,
 • min. średniego wykształcenia (mile widziane wyższe: finanse, ubezpieczenia, zarządzanie),
 • prawo jazdy kat. B.

Nasza oferta:

 • atrakcyjne wynagrodzenie składające się z podstawy oraz systemu premiowego,
 • niezbędne narzędzia pracy – samochód, laptop, telefon,
 • profesjonalne szkolenia przygotowujące do pracy (produkty, motywacja, rekrutacja),
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, zniżki do teatru, kina,
 • współpracę w oparciu o własną działalność gospodarczą (B2B).

Aplikacje prosimy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NAU S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 („NAU S.A.") moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, a niewynikających z przepisów prawa, w szczególności mojego wizerunku, w celu przeprowadzenia przez NAU S.A. obecnej rekrutacji.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 


1. Administratorem Pani/Pana danych jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email nau@nau.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iodo@nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:


– rekrutacji - podstawą przetwarzania danych jest niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy,


– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją, – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.


5. Administrator przestanie przetwarzać dane po zakończeniu rekrutacji oraz przedawnieniu roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Poznaj

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.

Blisko 20 lat działamy na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Od początku działalności specjalizujemy się w produktach ubezpieczeniowych i finansowych dla branży oświatowej, a od 2014 roku również w sprzedaży ubezpieczeń poprzez ogólnopolską sieć agentów ubezpieczeniowych. Misją firmy jest zapewnienie klientom i partnerom optymalnej oferty i obsługi, dzięki odpowiedzialnej współpracy oraz budowie długotrwałych i opartych na zaufaniu relacji.