Specjalista ds. Instalacji Sanitarnych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

5 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko

Specjalista ds. Instalacji Sanitarnych
Miejsce pracy: Gdańsk
(umowa na zastępstwo)

 

O ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • koordynowanie prawidłowości funkcjonowania sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w obiektach Uniwersytetu,
 • udział w tworzeniu rocznych planów remontów i konserwacji obiektów,
 • udział w pracach nad realizacją nowych obiektów Uniwersytetu oraz w pracach remontowych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych,
 • rozliczanie wykonanych robót oraz nadzór nad ich realizacją,
 • proponowanie rozwiązań w ramach planowanych projektów remontowo-budowlanych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • uzyskiwanie, zgodnie z prawem budowlanym, decyzji i zezwoleń na prace budowlane oraz remontowe w zakresie swoich zadań,
 • przygotowywanie zleceń i projektów umów,
 • udział w przeglądach planowanych i gwarancyjnych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego technicznego kierunkowego,
 • kilkuletniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w eksploatacji sieci i instalacji wod-kan, c.o., gaz.,
 • umiejętności sporządzania przedmiarów, kosztorysów, w tym obsługi programu NORMA,
 • znajomości ustawy o zamówieniach publicznych oraz prawa budowlanego,
 • umiejętności sprawnego komunikowania się z właściwymi urzędami,
 • asertywności, wysokiej kultury osobistej, umiejętności współpracy w zespole,
 • dobrej umiejętności posługiwania się komputerem i pakietem Office,
 • dodatkowym atutem będą: znajomość obsługi programu AutoCad oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę na zastępstwo,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.
ZASADY APLIKOWANIA:
 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) za pomocą przycisku aplikacyjnego.
 • termin nadsyłania aplikacji to 21.11.2019 r.,
 • aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji. 
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Informacja Administratora Danych Osobowych

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: iod@gumed.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Instalacji Sanitarnych.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.

5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY