Specjalista ds. Płac

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

56 dni temu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista ds. Płac
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS ,
 • Obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Sprawdzanie i rozliczanie pracowników z liczby godzin ponadwymiarowych oraz nadliczbowych,
 • Obliczanie, prowadzenie bieżącej i terminowej dokumentacji oraz rozliczeń dotyczących składek ZUS,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • Wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.,
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracownikom GUM-ed,
 • Rozliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wypoczynkowych i innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • Naliczanie świadczeń należnych pracownikom oraz emerytom i rencistom n/w zakładów z Zakładowego Funduszu Socjalnego,
 • Obsługa pracowników GUM-ed w corocznym rozliczaniu PIT,
 • Prowadzenie ewidencji potrąceń komorniczych oraz prowadzenie korespondencji z Kancelariami Komorników Sądowych,
 • Prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami,
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących kosztów wynagrodzeń oraz składników pochodnych od wynagrodzeń pracownikom,
 • Obsługa doktorantów w zakresie wypłat stypendiów.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia wyższego – preferowane z zakresu kierunków ekonomicznych,
 • Co najmniej dwuletniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (min. B1),
 • Umiejętności pracy samodzielnej i w zespole,
 • Praktycznej i bieżącej znajomości ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i FUS,
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Wysokiej kultury osobistej i dyskrecji,
 • Komunikatywności i otwartości na współpracę,
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość specyfiki wynagradzania w uczelni oraz obsługa PPK.
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę,
 • Benefity dla rodziców,
 • Atrakcje kulturalne i sportowe,
 • Wczasy pod gruszą.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Płac 
Specjalista do spraw płac, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizowanie systemu wypłat pracowniczych w obrębie firmy lub instytucji. W tym zakresie osoba obsadzona na tym stanowisku może zajmować się regulowaniem stawek wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk pracy, dbaniem o terminowość wypłat poprzez ścisłą współpracę z działem księgowości, organizowaniem i realizowaniem ...
Praca Specjalista ds. Płac