Specjalista ds. social media i HR
Erontrans Sp. z o.o.
Pruszcz Gdański
specjalista (mid)
umowa zlecenie / kontrakt B2B
2 dni temu

Ogłoszenie numer: 5735820, z dnia 2021-10-18

Z powodzeniem działamy na rynku usług TSL od 1989 roku. Jesteśmy jednym z czołowych, polskich operatorów logistycznych, oferujących kompleksowe rozwiązania w zakresie frachtu drogowego, spedycji morskiej, usług celnych oraz logistyki.


W związku z naszym dynamicznym  rozwojem, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. social media i HR

Miejsce pracy: pomorskie / Pruszcz Gdański

 

Opis stanowiska

 • opracowanie i realizacja strategii komunikacji w mediach społecznościowych
 • tworzenie i publikacja postów
 • budowa i utrzymanie zaangażowania społeczności fanów
 • aktywna moderacja dyskusji w kanałach social media
 • monitoring i bieżąca analiza działań konkurencji
 • śledzenie bieżących trendów w social media i e-marketingu
 • rozwijanie nowych kanałów komunikacji
 • redagowanie oraz przygotowywanie materiałów reklamowych
 • kreowanie stosownego wizerunku firmy w social mediach
 • monitoring działań marketingowych konkurencji w mediach
 • samodzielne realizowanie założeń rekrutacyjnych, w obszarze rekrutacji głownie kierowcy zawodowi C+E
 • wsparcie w przeprowadzaniu procesu selekcji, rekrutacji i wdrożenia nowych pracowników
 • redagowanie i zamieszczanie ogłoszeń o pracę
 • wstępne wywiady telefoniczne z potencjalnymi kandydatami
 • uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych
 • nadzór nad opracowywaniem niezbędnych materiałów marketingowych
 • realizacja celów m,in poprzez ścisłą współpracę z innymi działami firmy

Wymagania

Wymagamy od Ciebie:

 • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku minimum rok (nie praktyki i staże)
 • praktycznej znajomości narzędzi marketingowych i nowoczesnych kanałów komunikacji, w tym Internetu i mediów społecznościowych pod kątem promocji marki i produktów
 • praktycznej znajomości narzędzi HR-owych
 • sprawnego posługiwania się pakietem MS Office
 • lekkiego pióra i doskonałej polszczyzny
 • pasji, zaangażowania, nastawienia na współpracę oraz komunikatywności
 • chęci uczestniczenia w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • kreatywności i pracowitości
 • umiejętności analizy danych oraz wyciągania z nich wniosków
 • dobrej organizacji własnej pracy i samodzielnego realizowania celów biznesowych
 • zainteresowań w obszarze marketingu, HR, PR oraz nowych trendach promocji w Internecie
 • systematyczności w planowaniu i realizacji powierzonych zadań
 • znajomości programów graficznych będzie niewątpliwym atutem

Oferujemy

 • stałe godziny pracy 8.00 -16.00 i pracę w Pruszczu Gdańskim
 • atrakcyjne wynagrodzenie podstawa i premia uzależniona od realizacji założonych celów
 • doskonała atmosferę w pracy i wolne weekendy
 • szkolenia i uzyskania dodatkowych  kwalifikacji
 • możliwość skorzystania między innymi z ubezpieczenia grupowego i premii świątecznych
 • zatrudnienie na podstawie B2B lub UZ

 

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesyłanie CV opatrzonego zgodą na przetwarzanie danych osobowych:


Aplikując na ogłoszenie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ERONTRANS Sp. z o.o. dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w związku z przesłaną do ERONTRANS Sp. z o.o. aplikacją w ramach jednego z prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych, informujemy, że :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERONTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 64B dalej: (Pracodawca).
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia
3) podanie przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu i przebiegu kariery jest obowiązkowe (dane zawarte w art. 22 (1) Kodeksu Pracy); podanie pozostałych danych jest dobrowolne; podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku);
4) podane przez Panią/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji;
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Pracodawcy/Zleceniodawcy usługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy ERONTRANS SP. Z O.O., przeprowadzający proces rekrutacji;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca, licząc od wpłynięcia podania;
7) za Pani/Pana zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od wpłynięcia podania;
8) posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz do uzyskania kopii swoich danych
b) do sprostowania lub uzupełnienia treści Pani/Pana danych osobowych
c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
d) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń,
e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
9) w celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: wycofanie_zgody@erontrans.pl
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Erontrans Sp. z o.o.

Podobne oferty