Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli IV
Centrala NFZ
Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu

Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli IV w Zielonej Górze
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/22/13
Miejsce pracy: Zielona Góra, ul. Podgórna 9b lub
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pionierów 8


Termin składania ofert 27.01.2022 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w opracowywaniu dla każdej kontroli tematyki i metodyki niezbędnej do jej przeprowadzenia;
 • prowadzenie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonych kontroli w tym wystąpień pokontrolnych;
 • udział w opracowywaniu zbiorczych analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie czynności sprawdzających zgodnie z zapisami art. 61w oraz 61x ustawy o świadczeniach;
 • monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w zakresie kontroli.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe (medyczne: pielęgniarka lub lekarz)
 • Lata pracy zawodowej
 • W przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty
  • minimum 5 lat w przypadku posiadania wykształcenia średniego
  • minimum 3 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego
 • W przypadku ubiegania się o stanowisko starszego specjalisty
  • minimum 6 lat w przypadku posiadania wykształcenia średniego
  • minimum 4 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.);
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • doświadczenie zawodowe w placówkach służby zdrowia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów) .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni dla Ciebie pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Dokumenty w formie papierowej należy składać do 27.01.2022 r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać na adres:


ul. Rakowiecka 26/30

02-528, Warszawa

z dopiskiem: oferta pracy DK/22/13

lub elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 

 APLIKUJ 

Aplikuj teraz

Poznaj

Centrala NFZ