Specjalista Utrzymania Ruchu - tłoczenie [rekrutacja online]

Charlie works

Dolnośląskie

12 dni temu

Don't worry be happy, we got this !

 

Poprzez zrozumienie biznesu, wypracowaliśmy strategię opartą na partnerskiej, stałej i długookresowej współpracy. Nasze działania skupione są na codziennej pracy z ludźmi i dla ludzi według wyznawanych wartości tj.: bezpieczeństwo i jakość. Dostarczamy wiedzę i doświadczenie Ekspertów, aby nasi Partnerzy Biznesowi skutecznie realizowali swoje założone cele.

 

Obecnie, dla naszego Partnera Biznesowego, firmy z branży automotive, poszukujemyosób, które mogą pracować na stanowisku:

 

Specjalista Utrzymania Ruchu - tłoczenie [rekrutacja online]
Miejsce pracy: woj. dolnośląskie
rekrutacja online
Co musisz posiadać, jeśli chcesz pracować na tym stanowisku:
 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika, elektro-mechanika, automatyka);
 • doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku w Służbie Utrzymania Ruchu;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność;
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki oraz dobra organizacja pracy własnej;
 • mile widziana - znajomość programów do modelowania 3D.
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
 • nadzór nad parkiem maszynowym (narzędzia tłoczące);
 • przygotowywanie planów przeglądów i napraw;
 • rozwiązywanie bieżących problemów oraz ustalanie przyczyn przestojów i awarii;
 • aktualizacja oraz sporządzanie kompletnej dokumentacji technicznej związanej z wykonywaną pracą;
 • wsparcie techniczne oraz prowadzenie szkoleń dla Techników;
 • bieżąca współpraca z innymi działami w firmie.
Co zyskujesz dołączając do zespołu naszego Klienta:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pakiet benefitów pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie, karta sportowa, eventy firmowe)
 • rozwój zawodowy poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz udział w interesujących projektach

 

 APLIKUJ TERAZ 

 

 

Obowiązek informacyjny:


W oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, iż:

 

Administratorem danych jest Charlie works Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku przy ul. Podwale 8/1, 46-200.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres rodo@charlieworks.eu, oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:


a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

 

b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 

c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

e) dla celów zawarcia i realizacji umowy – podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

 

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tylko w przypadku konieczności realizacji procesu zatrudnienia.

 

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub po upłynięciu okresu 2 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W przypadku niespełnienia oczekiwań dokumenty aplikacyjne kandydata będą niezwłocznie niszczone.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

 

Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Prosimy o dodanie klauzuli:


Klauzula nr 1 – obecny proces rekrutacyjny


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.

 

Klauzula nr 2 – przyszłe procesy rekrutacyjne

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Charlie works Sp. z o.o. ul. Podwale 8/1, 46-200 KLUCZBORK.

 

Charlie works sp. z o.o. (nr certyfikatu 23705)

Poznaj

Charlie works Sp. z o.o.

Specjalista ds. utrzymania ruchu to osoba, która odpowiada za utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: nadzór nad realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego, aktualizacja dokumentacji technicznej, organizacja przeglądów, konserwacji ...
Praca Specjalista ds. Utrzymania Ruchu