Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego

266 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 23726

Warunki pracy

- praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu oraz w terenie (obszar województwa warmińsko-mazurskiego)
- stanowisko wymaga wysiłku fizycznego,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak wind i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • samodzielne wykonywanie pomiarów hałasu przemysłowego, komunikacyjnego oraz pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i rozporządzeniami oraz zatwierdzonymi procedurami badawczymi w celu realizacji zadań ustawowych
 • obsługa wysokospecjalistycznego wyposażenia pomiarowego i badawczego w celu wykonania pomiarów i uzyskania wiarygodnych wyników
 • wdrażanie nowych metod i procedur badawczych oraz uczestnictwo w ich opracowywaniu w celu wykonywania pomiarów zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi
 • prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania na poziomie stanowiskowym w celu zapewnienia i dokumentowania prawidłowości wykonanych pomiarów
 • wykonywanie konserwacji stosowanego wyposażenia zgodnie z zaleceniami
 • uczestnictwo w badaniach biegłości, porównaniach międzylaboratoryjnych i interkalibracjach w celu potwierdzenia kompetencji do wykonywania w/w zadań
 • prowadzenie samochodu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie związane z fizyką, matematyką, chemią lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium badawczo - pomiarowym
 • umiejętność prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów zawartych w wielu aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe, normy)
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • znajomość technik pomiarowych i statystycznych do prawidłowego wykonywania pomiarów
 • umiejętność interpretacji uzyskanych wyników pomiarowych
 • obsługa komputera
 • dyspozycyjność (praca na tym stanowisku wiąże się z koniecznością wykonywania pomiarów hałasu również w godzinach nocnych oraz w soboty i w niedziele)
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z wykonywania pomiarów hałasu i pola elektromagnetycznego
 • uprawnienia auditora wewnętrznego

Poznaj stanowisko: Pomiarowiec

Pomiarowiec to osoba, która wykonuje usługi pomiarowe przy użyciu maszyny, np. pomiary instalacji elektrycznych, pomiary meterologiczne. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: dokonywanie pomiarów we wskazanych lokalizacjach, przeprowadzanie testów/kontroli wyrobów za pomocą technik i urządzeń pomiarowych, konserwacja, organizowanie obiegu potrzebnej dokumentacji, ...
Pomiarowiec Praca Pomiarowiec

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (759)
Wałbrzych (46)
Legnica (129)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (189)
Toruń (104)
Lubelskie:
Lublin (216)
Chełm (34)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (919)
Tarnów (52)
Nowy Sącz (47)
Mazowieckie:
Warszawa (1966)
Radom (154)
Płock (42)
Opolskie:
Opole (152)
Nysa (65)
Podkarpackie:
Rzeszów (160)
Przemyśl (33)
Podlaskie:
Białystok (124)
Suwałki (47)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (459)
Gdynia (202)
Słupsk (57)
Śląskie:
Katowice (491)
Częstochowa (152)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (126)
Elbląg (91)
Ełk (30)
Wielkopolskie:
Poznań (512)
Kalisz (55)
Konin (29)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (289)
Koszalin (61)
Kołobrzeg (35)
Auchan (147)
Tesco (126)
Inditex (28)
OBI (13)
PKP (1)
STRABAG (4)
ABB (101)
Accenture (224)
Carrefour (121)
PKO BP (313)
KPMG (37)
Orange (29)
IKEA (19)
Budimex (26)

Rekrutują z Praca.pl