Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lublin

281 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 28166

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują częste kontakty z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Praca wykonywana jest w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy ustawowego wymiaru czasu pracy. Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na parterze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, wąskie ciągi komunikacyjne).

Zakres zadań

 • Opracowywanie wniosków, ogłoszeń dot. zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy wykorzystaniu danych przekazanych przez komórki zamawiające dot. opisu przedmiotu zamówienia i wymagań stawianych wykonawcom oraz upublicznianie zatwierdzonych dokumentów w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stronie internetowej KWP w Lublinie,
 • Analiza ofert pod względem formalno - prawnym,
 • Opracowywanie oraz upublicznianie odpowiedzi na zadawane przez wykonawców pytania dotyczące formalno - prawnych zagadnień związanych z procedurą oraz odpowiedzi dotyczących pozostałych zapisów SIWZ przy wykorzystaniu danych przekazanych przez komórki zamawiające,
 • Analiza wniesionych środków ochrony prawnej pod względem formalno – prawnym, z uwzględnieniem wyjaśnień złożonych przez komórki zamawiające w zakresie merytorycznym dotyczącym zasadności podniesionych zarzutów w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia,
 • Sporządzanie protokołów na każdym etapie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • Wykonywanie zadań przewodniczącego komisji przetargowej w przypadku wyznaczenia do pełnienia tej funkcji zgodnie z regulaminem pracy komisji,
 • Bieżące prowadzenie księgi zamówień publicznych w zakresie danych dotyczących wszczęcia postępowań, zawarcia umowy oraz jej aktualizacja i upublicznienie na stronie internetowej KWP w Lublinie,
 • Kompletowanie dokumentacji zakończonych postępowań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego,
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “zastrzeżone”,
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy zamówień publicznych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność działania pod presją czasu,
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Asertywność i umiejętność przekonywania,
 • Dokładność, uczciwość,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

  Specjalista ds. zamówień publicznych jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do jego obowiązków należy również koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego. Specjalista ds. zamówień publicznych zajmuje się również prowadzeniem, uzupełnianiem i ...
  Specjalista ds. zamówień publicznych  Praca Specjalista ds. zamówień publicznych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (798)
  Wałbrzych (57)
  Legnica (97)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (248)
  Toruń (143)
  Lubelskie:
  Lublin (251)
  Chełm (35)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (944)
  Tarnów (65)
  Nowy Sącz (65)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2211)
  Radom (170)
  Płock (101)
  Opolskie:
  Opole (243)
  Nysa (89)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (163)
  Przemyśl (44)
  Podlaskie:
  Białystok (154)
  Suwałki (49)
  Łomża (37)
  Pomorskie:
  Gdańsk (476)
  Gdynia (197)
  Słupsk (68)
  Śląskie:
  Katowice (583)
  Częstochowa (151)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (152)
  Elbląg (125)
  Ełk (87)
  Wielkopolskie:
  Poznań (666)
  Kalisz (75)
  Konin (73)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (343)
  Koszalin (94)
  Kołobrzeg (40)
  Auchan (154)
  Tesco (111)
  Inditex (22)
  Leroy Merlin (131)
  Bricoman (19)
  STRABAG (12)
  ABB (40)
  Accenture (135)
  Carrefour (144)
  PKO BP (350)
  PwC (38)
  KPMG (22)
  Orange (20)
  IKEA (28)
  Budimex (58)

  Rekrutują z Praca.pl