Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

221 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 28709

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa w godzinach 7:30-15:30,
- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
- konieczność przemieszczania się po obiekcie,
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon.

Zakres zadań

 • Weryfikowanie złożonych przez inne komórki organizacyjne KWP wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej, w szczególności powyżej „progów unijnych”.
 • Opracowywanie i przedstawianie do akceptacji przełożonego wniosku o wszczęcie procedury przetargowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności powyżej „progów unijnych”.
 • Monitorowanie przebiegu i wspomaganie realizacji zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Współuczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych w szczególności poprzez: - koordynację prac Komisji, - sporządzanie dokumentacji przetargowej, - udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dot. treści ogłoszenia i SIWZ, - udzielanie odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania informacje o naruszeniu prawa.
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o wartości wymagającej ogłoszenia o zamówieniu m.in. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku przetargów powyżej „progów unijnych".
 • Kontrolowanie zawierania umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych.
 • Monitorowanie realizacji zawartych umów, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, umów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych postępowań i zawartych umów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • dokładność,
 • systematyczność,
 • zdyscyplinowanie,
 • rzetelność,
 • znajomość obsługi komputera,
 • podstawowa znajomość prawa cywilnego.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Specjalista ds. zamówień publicznych jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do jego obowiązków należy również koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego. Specjalista ds. zamówień publicznych zajmuje się również prowadzeniem, uzupełnianiem i ...
Specjalista ds. zamówień publicznych  Praca Specjalista ds. zamówień publicznych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (674)
Wałbrzych (47)
Legnica (90)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (194)
Toruń (118)
Lubelskie:
Lublin (204)
Chełm (24)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (808)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1843)
Radom (122)
Płock (48)
Opolskie:
Opole (218)
Nysa (55)
Podkarpackie:
Rzeszów (123)
Przemyśl (35)
Podlaskie:
Białystok (101)
Suwałki (35)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (424)
Gdynia (163)
Słupsk (52)
Śląskie:
Katowice (464)
Częstochowa (116)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (123)
Elbląg (63)
Ełk (33)
Wielkopolskie:
Poznań (522)
Kalisz (66)
Konin (33)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (298)
Koszalin (67)
Kołobrzeg (29)
Auchan (152)
Tesco (111)
Inditex (23)
OBI (0)
PKP (0)
STRABAG (5)
ABB (99)
Accenture (262)
Carrefour (90)
PKO BP (296)
KPMG (25)
Orange (19)
IKEA (19)
Budimex (32)

Rekrutują z Praca.pl