Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni

Gdynia

33 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 52441

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • uczestnictwo w prowadzeniu ewidencji prowadzonych robót, kosztów w zakresie realizacji wydatków budżetowych oraz rozliczeń z nimi związanych i przekazywanie ich do Wydziału Finansowo-Księgowego. Przygotowywanie zestawień do sprawozdawczości. Prowadzenie spraw biurowych.
 • prowadzenie postępowań do 30 tys. Euro w celu udzielenia zamówienia publicznego
 • opracowywanie materiałów do preliminarza budżetowego i sprawozdań oraz przygotowywanie zestawień dla formularzy inwestycyjnych
 • współdziałanie z Oddziałem Wykonawstwa i Nadzoru Robót w zakresie prowadzenia ewidencji umów, zleceń oraz wydatków w ramach systemu „Rodzajowa Ewidencja Wydatków”
 • współudział w prowadzeniu sprawozdawczości całego Wydziału
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących oraz doręczanie ich pracownikom Wydziału zgodnie z dekretacją Naczelnika Wydziału, przekazywanie dokumentacji i informacji komórkom terenowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze praca biurowa
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów ustawy PZP
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)