Starszy bosman portu

Urząd Morski w Gdyni

Władysławowo

37 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy bosman portu
Miejsce pracy: Władysławowo
Ogłoszenie o naborze Nr 63639

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące strefa bezpieczna
Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
- praca nocna
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • nadzoruje porządek w porcie za pomocą monitoringu TV, prowadzi rejestr wejść i wyjść jednostek
 • sprawdza stan techniczny urządzeń cumowniczych, trapów, nabrzeży w celu utrzymania bezpiecznego połączenia jednostki lądem, cyklicznie odnotowuje w dzienniku portowym: wydarzenia, poziomy wód, warunki pogodowe
 • podejmuje doraźne interwencje w stosunku do naruszających porządek portowy określony w przepisach portowych
 • ustala sprawców zanieczyszczeń w porcie i basenach portowych
 • zabezpiecza mienie wydobyte lub znalezione w morzu
 • prowadzi jednostkę inspekcyjną

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku bosman portu
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • przeszkolenie w zakresie morskiego prawa publicznego
 • znajomość przepisów portowych
 • umiejętność prowadzenia jednostki inspekcyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyplom starszego marynarza
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi jest przedstawicielem Urzędu Morskiego, powołanym do kontrolowania zachowywania norm prawnych i standardów użytkowania okrętów i statków. W praktyce oznacza to między innymi weryfikowanie stanu technicznego statków, kwalifikacji posiadanych przez członków ich załogi, a także sprawdzają, czy na pokładzie znajduje się wymagane prawem wyposażenie ratunkowe, etc. Inspektor ...
Praca Inspektor Bezpieczeństwa Żeglugi