Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor weterynaryjny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów Wielkopolski
10 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 90774

Warunki pracy

-  praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00


-  praca w siedzibie i poza urzędem(praca w terenie) również w godzinach nadliczbowych, dniach wolnych od pracy, dniach świątecznych


-  możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku kryzysowych sytuacji wymagających działania IW


-  szkolenia


-  wyjazdy służbowe samochodem służbowym


-  prowadzenie samochodu służbowego


-  kontakt ze zwierzętami


-  narzędzia pracy: komputer, elektroniczne urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe


-  praca przy komputerze powyżej 4-godzin dziennie


-  bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów (stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku), brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • - wykonuje zadania wynikające z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • - przeprowadza kontrole nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handel obrotem zwierzętami, prowadzi wymianę informacji w systemach informatycznych (TRACES, IRZ, Vetlink);
 • - przeprowadza kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta i innych miejscach przebywania zwierząt w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, sporządza rejestry i dokumentacje związaną z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzi sprawozdawczość zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
 • - sprawuje nadzor nad schroniskami dla zwierząt;
 • - przeprowadza dochodzenia epizootyczne;
 • - przeprowadza kontrole gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • - pełni nadzór nad podmiotami zajmującymi się organizowaniem targów, pokazów lub konkursów zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Komunikatywność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji weterynaryjnej, prawa administracyjnego, służby cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe