Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
Słupsk
praca stacjonarna
42 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138475

Warunki pracy


 • Praca z użyciem monitora ekranowego powżej 4 godzin dziennie.
 • Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.
 • Stanowisko pracy usytuowane w jednopiętrowym budynku niedostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Brak windy i innych ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami - wąskie schody i korytarze, drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie.
 • Toalety nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy - drukarka, niszczarka.

Zakres zadań

 • Rejestruje i wyrejestrowuje podmioty będące pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • Kontroluje podmioty znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • Zwalcza choroby zakaźne zwierząt
 • Realizuje program badań monitoringowych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych zwierząt łącznie z przygotowaniem dokumentacji tematycznej
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt
 • Nadzoruje obrót, handel, import i eksport zwierząt oraz materiału biologicznego
 • Aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Sporządza sprawozdawczość

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz krajowych i wspólnotowych przepisów weterynaryjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dobrostanu zwierząt, rejestracji i identyfikacji zwierząt oraz postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym