Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Gdańsk
praca stacjonarna
39 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138653

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Zakres zadań

 • analizuje monitorowanie, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności w zakresie afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków,
 • przeprowadza kontrole Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności w zakresie afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków oraz innych chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzi dochodzenia epizootyczne w ramach uczestnictwa w zespołach dochodzenia epizootycznego,
 • opracowuje i przedstawia przełożonym analizy ryzyka, plany i harmonogramy kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • przygotowuje projekty pism, decyzji oraz rozporządzeń,
 • zbiera, analizuje i weryfikuje informacje od Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • współpracuje z organizacjami rządowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami województwa pomorskiego,
 • nadzoruje prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych, rejestrów urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych w zakresie czynności związanych z ochroną zdrowia zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • prawo jady kat. B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • znajomość ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 • znajomość prawa UE w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność analizy danych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej