Starszy inspektor

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

7 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 25624

Warunki pracy

- stres związany z przeprowadzaniem kontroli oraz wykonywaniem zadań pod presją czasu
- krajowe wyjazdy służbowe
- nietypowe godziny pracy (w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli)
- zagrożenie korupcją
- praca w szczególnie trudnych warunkach (występuje niebezpieczeństwo kontaktu z czynnikami zagrażającymi zdrowiu, np. wirusy, bakterie, możliwości zakażenia)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem systemu PRM na terenie województwa lubuskiego, w tym m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, będących dysponentami jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego (PRM), jednostek współpracujących z systemem PRM, podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych i kursy dyspozytorów medycznych pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w przepisach oraz innych podmiotów objętych nadzorem wojewody
 • zatwierdzanie, wydawanie decyzji o odmowie lub cofnięciu zgody w zakresie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • prowadzenie spraw związanych z odmowami przyjęcia pacjentów transportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala
 • prowadzenie spraw związanych z nieprawidłową obsadą kadrową w zespołach ratownictwa medycznego
 • prowadzenie postępowania skargowego dot. funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa lubuskiego
 • przeprowadzanie kontroli realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Dyrektorem LOW NFZ dotyczącego zawarcia, rozliczania i kontroli umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących kompetencji wojewody w zakresie ochrony zdrowia
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: obsługi edytora tekstów MS Word, obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • umiejętności analityczne
 • dokładność, samodzielność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: prawo wykonywania zawodu medycznego
 • znajomość przepisów i standardów dot. prowadzenia kontroli
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu medycznego
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-04-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Rekrutują z Praca.pl