Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

245 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 25624

Warunki pracy

- stres związany z przeprowadzaniem kontroli oraz wykonywaniem zadań pod presją czasu
- krajowe wyjazdy służbowe
- nietypowe godziny pracy (w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli)
- zagrożenie korupcją
- praca w szczególnie trudnych warunkach (występuje niebezpieczeństwo kontaktu z czynnikami zagrażającymi zdrowiu, np. wirusy, bakterie, możliwości zakażenia)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem systemu PRM na terenie województwa lubuskiego, w tym m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, będących dysponentami jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego (PRM), jednostek współpracujących z systemem PRM, podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych i kursy dyspozytorów medycznych pod względem spełniania przez nie wymagań określonych w przepisach oraz innych podmiotów objętych nadzorem wojewody
 • zatwierdzanie, wydawanie decyzji o odmowie lub cofnięciu zgody w zakresie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • prowadzenie spraw związanych z odmowami przyjęcia pacjentów transportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala
 • prowadzenie spraw związanych z nieprawidłową obsadą kadrową w zespołach ratownictwa medycznego
 • prowadzenie postępowania skargowego dot. funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie województwa lubuskiego
 • przeprowadzanie kontroli realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Dyrektorem LOW NFZ dotyczącego zawarcia, rozliczania i kontroli umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących kompetencji wojewody w zakresie ochrony zdrowia
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: obsługi edytora tekstów MS Word, obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • umiejętności analityczne
 • dokładność, samodzielność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szczególne uprawnienia: prawo wykonywania zawodu medycznego
 • znajomość przepisów i standardów dot. prowadzenia kontroli
 • odporność na stres
 • wysoka kultura osobista

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (830)
Wałbrzych (54)
Legnica (121)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (203)
Toruń (119)
Lubelskie:
Lublin (200)
Chełm (36)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (899)
Tarnów (57)
Nowy Sącz (47)
Mazowieckie:
Warszawa (2047)
Radom (110)
Płock (42)
Opolskie:
Opole (158)
Nysa (61)
Podkarpackie:
Rzeszów (163)
Przemyśl (34)
Podlaskie:
Białystok (130)
Suwałki (44)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (439)
Gdynia (200)
Słupsk (55)
Śląskie:
Katowice (500)
Częstochowa (154)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (129)
Elbląg (91)
Ełk (38)
Wielkopolskie:
Poznań (562)
Kalisz (65)
Konin (36)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (316)
Koszalin (75)
Kołobrzeg (35)
Auchan (138)
Tesco (137)
Inditex (41)
OBI (2)
PKP (1)
STRABAG (4)
ABB (97)
Accenture (236)
Carrefour (129)
PKO BP (327)
KPMG (38)
Orange (24)
IKEA (17)
Budimex (28)

Rekrutują z Praca.pl