Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy inspektor
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lublin
50 dni temu
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 79591

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,


-         brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy w zakresie egzekucji administracyjnej należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym m.in. przygotowuje upomnienia, tytuły wykonawcze, zawiesza postępowania egzekucyjne, umarza postępowania egzekucyjne,
 • prowadzi ewidencję i rozlicza należności z tytułu dochodów budżetowych,
 • prowadzi ewidencję księgową oraz analizuje dochody budżetu, które wpływają na rachunek Wojewody Lubelskiego,
 • wprowadza informacje budżetowe do systemu TREZOR w zakresie sporządzanych sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji,
 • znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe, ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe – ekonomiczne,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office na poziomie średniozaawansowanym.