Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy konserwator archiwalny

Archiwum Państwowe w Lublinie

Lublin

77 dni temu

Archiwum Państwowe w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy konserwator archiwalny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 70718

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- reprezentacja urzędu,
- wyjazdy służbowe,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- możliwy kontakt z czynnikiem alergennym,
- praca z komputerem,
- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi,
- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku,
- dźwig osobowy i towarowy.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej materiałów archiwalnych (m. in.: czyszczenie mechaniczne, kąpiele wodne, sklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja bloku księgi i poszytu, oprawianie ksiąg i dokumentów)
 • Ocenia stan zachowania materiałów archiwalnych oraz określa niezbędny zakres prac konserwatorskich.
 • Tworzy dokumentację konserwatorską w celu opisania zakresu prac, technik i materiałów konserwatorskich użytych do konserwacji materiałów archiwalnych.
 • Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki pieczętne, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe).
 • Dokonuje ekspertyz konserwatorskich materiałów archiwalnych przed ich przejęciem do Archiwum.
 • Analizuje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenia magazynów archiwalnych.
 • Wykonuje czynności z zakresu profilaktyki przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego.
 • Udziela konsultacji, instruktaży i prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki i zabezpieczania materiałów archiwalnych dla pracowników Archiwum oraz pracowników jednostek pod nadzorem Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe z zakresu konserwacji papieru i skóry
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, inicjatywa, zdolności manualne
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1
 • umiejętność myślenia problemowego
 • znajomość rynku urządzeń i środków wykorzystywanych do konserwacji typowych i nietypowych materiałów archiwalnych
 • przeszkolenie dotyczące nietypowych materiałów archiwalnych
 • zaawansowana wiedza o materiałach i narzędziach pisarskich
Poznaj stanowisko: Archiwista 
Archiwista, jak sugeruje sama nazwa stanowiska kataloguje, porządkuje i archiwizuje dokumentację, obecną na terenie danej firmy lub instytucji. Niemal każda działalność generuje niezliczoną ilość dokumentów, które mimo powszechnej digitalizacji wciąż przechowywane są także w formie tradycyjnej. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za poprawne archiwizowanie tejże dokumentacji, tak, by konkretne zapisy były ...
Praca Archiwista