Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk

160 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 20549

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- bariery architektoniczne – brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych),
- winda dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • opracowywanie projektów orzeczeń w pierwszej i drugiej instancji oraz w trybach szczególnych w sprawach wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w sprawach majątkowej represji karnej;
 • dokonywanie oceny postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA oraz przedstawianie pisemnych stanowisk, zawierających merytoryczną ocenę otrzymanych orzeczeń WSA;
 • przekazywanie do Ministra Finansów zażaleń i wniosków dotyczących wszczęcia trybu szczególnego w sprawach postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz przygotowywanie stanowiska z ustosunkowaniem się do przedstawionych w tym zakresie zarzutów;
 • opracowywanie projektów pism w zakresie rozpatrywania sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości miejscowej i rzeczowej organów egzekucyjnych i likwidacyjnych;
 • sprawowanie merytorycznego nadzór pozainstancyjny nad działalnością podległych organów egzekucyjnych i likwidacyjnych, w szczególności poprzez: prowadzenie kontroli i analiz działalności, redagowanie wytycznych i rekomendacji, narady robocze, instruktaże, szkolenia;
 • analizowanie orzecznictwa sądowego w zakresie zadań realizowanych przez Referat;
 • wykonywanie innych zadań, które na zajmowanym stanowisku wynikają z przepisów prawa; wytycznych, instrukcji i zaleceń Ministerstwa Finansów oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, jak i zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów z zakresu egzekucji administarcyjnej,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administarcyjnego,
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (694)
  Wałbrzych (45)
  Legnica (64)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (159)
  Toruń (77)
  Lubelskie:
  Lublin (114)
  Chełm (15)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (890)
  Tarnów (30)
  Nowy Sącz (35)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1845)
  Radom (59)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (121)
  Nysa (19)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (98)
  Przemyśl (17)
  Podlaskie:
  Białystok (80)
  Suwałki (24)
  Łomża (17)
  Pomorskie:
  Gdańsk (367)
  Gdynia (132)
  Słupsk (37)
  Śląskie:
  Katowice (440)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (76)
  Elbląg (25)
  Ełk (12)
  Wielkopolskie:
  Poznań (493)
  Kalisz (47)
  Konin (37)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (262)
  Koszalin (62)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (105)
  Tesco (504)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (20)
  STRABAG (11)
  ABB (61)
  Accenture (175)
  Luxoft (131)
  PKO BP (380)
  KPMG (38)
  Orange (22)
  IKEA (7)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl