Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk

25 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 54038

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa, praca przy komputerze

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości, winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca powyżej 4 h na dobę przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

  • Prowadzenie kontroli podatkowej
  • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
  • Prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli
  • Orzecznictwo w zakresie kar porządkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
  • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
  • łatwość komunikacji
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe