Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środkami Trwałymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Konstancin-Jeziorna

61 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poszukują kandydatów / kandydatek na stanowisko:


Starszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środkami Trwałymi

Nr Ref.: DE/WZŚT/SS/12/20

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • ustalanie rodzaju podatku, podstawy opodatkowania dla gruntów, budynków i budowli i przekazywanie dyspozycji niezbędnych do sporządzania deklaracji podatkowych i ewentualnych korekt,
 • analiza wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • analiza bieżących oraz przyszłych zdarzeń gospodarczych skutkujących powstaniem zobowiązań podatkowych po stronie PSE S.A.,
 • przygotowywanie danych planistycznych, statystycznych do sprawozdań finansowych i audytorskich w zakresie podatków od nieruchomości i innych opłat dotyczących majątku sieciowego,
 • przygotowywanie danych do kalkulacji Taryfy PSE S.A. zatwierdzanej przez Prezesa URE z tytułu kosztów podatków i opłat obszaru działalności i odpowiedzialności Departamentu Eksploatacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ekonomii, finansów, księgowości, kontrolingu, podatków),
 • 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie pracy w organie podatkowym,
 • mile widziana znajomość branży energetycznej, w tym procesu naliczania podatków,
 • znajomość systemu mySAP.com,
 • znajomość zasad rachunkowości, prawa administracyjnego i podatkowego,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • umiejętność priorytetyzacji zadań, analitycznego i krytycznego myślenia a także formułowania wniosków,
 • umiejętność prezentacji wyników procesu, sumienność, rzetelność, dokładność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Poznaj stanowisko: Księgowy 
Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Praca Księgowy