Najnowsze oferty pracy

 • Ekonomista Kontraktu

  ALTOR Sp. z o. o.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Współpraca przy bieżącej koordynacji i administracji projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz poprawności i zgodności z umowami, Weryfikacja realizacji umów i zleceń pod względem finansowym, Zarządzanie...
 • Młodszy Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych

  Uni-Logistics Sp. z o.o.   Gdynia    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  1 dni
  DO TWOICH OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻEĆ: Weryfikacja zgodności dokumentów pod względem formalno - rachunkowym; Ewidencja dokumentów; Wprowadzanie danych do systemu spedycyjnego; Ścisła współpraca z działem księgowości i działami operacyjnymi; Przygotowanie zestawień na potrzeby przełożonego;
 • Specjalista / Specjalistka ds. ekonomiczno - rozliczeniowych

  UNIBEP S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Wsparcie kierownika kontraktu w obsłudze administracyjno-księgowej związanej z realizacją budowy, Wprowadzanie faktur oraz danych do systemu ERP, Analiza danych dotyczących realizowanego kontraktu, Sporządzanie pism, zestawień i raportów na potrzeby kierownictwa...
 • Clinical / Medical Auditor

  Medicover sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca zdalna / hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Work in the Group Internal Medical Audit Team covers a wide range of the company's international medical activities. Participation in the implementation of modern and innovative projects within the scope of tasks performed by the Internal Medical Audit Team of the Medicover Group. Possibility of...
 • Specjalista ds. modelowania ryzyka

  Aon Polska Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Twoje codzienne zadania: Analizowanie wpływu katastrof naturalnych na portfele majątkowe zakładów ubezpieczeń, z wykorzystaniem opracowanych wewnętrznie modeli Aon oraz licencjonowanych zewnętrznie modeli katastrof; Analiza i przetwarzanie danych klientów; Testowanie i ocena modeli...
Zobacz więcej ofert pracy

Starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Bydgoszcz
praca stacjonarna
49 dni temu
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 136685

Warunki pracy

Budynek: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3


•       Siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy mieści się budynku, którego zarządcą jest Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Bezpośrednio przy wejściu do budynku od ul. Ks. Stanisława Konarskiego są dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.


•       Pomieszczenia Urzędu Statystycznego rozmieszczone zostały na parterze, I i VII piętrze oraz w części piwnicznej budynku. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.


•       Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego. Wejście jest wyposażone w drzwi przesuwne z czujnikami ruchu, co umożliwia ich automatyczne otwieranie. Portiernia budynku znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.


•       Budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy jest w znacznym stopniu dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pozbawiony jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich, a także wyposażony jest w szerokie drzwi prowadzące na poszczególne piętra Urzędu.


•       W budynku znajduje się 5 wind pasażerskich wyposażonych w drzwi przesuwne, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.


•       Punkt obsługi klienta, sala konferencyjna i biblioteka w siedzibie Urzędu Statystycznego
w Bydgoszczy są wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących oraz oznaczenia na drzwiach w alfabecie Braille’a. Biblioteka jest wyposażona w lupę powiększającą oraz program do czytania tekstów dla osób niedowidzących i niewidomych.


•       Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze holu głównego w korytarzu po prawej stronie od wind.


•              Urząd zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie w ciągu 3 dni roboczych. W pozostałych pomieszczeniach Urzędu i w budynku (z wyjątkiem wind) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Zakres zadań

 • realizuje prac związane z obsługą informacyjną w ramach przypisanej dziedziny, przygotowywanie danych do publikacji oraz wspieranie merytorycznie innych pracowników w tym zakresie,
 • opracowuje regionalne zestawienia danych, opisy i produkty statystyczne
 • realizuje działania w zakresie popularyzacji oraz promocji zasobów i produktów statystyki publicznej,
 • uczestniczy w bezpłatnym udostępnianiu danych i informacji statystycznych,
 • uczestniczy w realizacji działalności wydawniczej Urzędu, wspomaganie prac redakcyjnych, skład i tworzenie grafiki,
 • monitoruje i analizuje sytuację województwa kujawsko-pomorskiego w ramach przypisanej dziedziny, rozpoznając zapotrzebowanie na produkty statystyczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstawowych przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • Dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • Wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
 • Znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • Komunikatywność,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w ganach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną ,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie analiz statystyczno-przestrzennych (SPSS, ArcGIS),
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie grafiki wektorowej i rastrowej oraz opracowań, np. Adobe InDesign,
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 

Podobne oferty

 • Ekonomista Kontraktu

  ALTOR Sp. z o. o.   Łódź    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  1 dni
  Współpraca przy bieżącej koordynacji i administracji projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz poprawności i zgodności z umowami, Weryfikacja realizacji umów i zleceń pod względem finansowym, Zarządzanie...
 • Młodszy Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych

  Uni-Logistics Sp. z o.o.   Gdynia    praca stacjonarna
  młodszy specjalista (junior)  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
  1 dni
  DO TWOICH OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻEĆ: Weryfikacja zgodności dokumentów pod względem formalno - rachunkowym; Ewidencja dokumentów; Wprowadzanie danych do systemu spedycyjnego; Ścisła współpraca z działem księgowości i działami operacyjnymi; Przygotowanie zestawień na potrzeby przełożonego;
 • Specjalista / Specjalistka ds. ekonomiczno - rozliczeniowych

  UNIBEP S.A.   Katowice    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  1 dni
  Twój zakres obowiązków Wsparcie kierownika kontraktu w obsłudze administracyjno-księgowej związanej z realizacją budowy, Wprowadzanie faktur oraz danych do systemu ERP, Analiza danych dotyczących realizowanego kontraktu, Sporządzanie pism, zestawień i raportów na potrzeby kierownictwa...
 • Clinical / Medical Auditor

  Medicover sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca zdalna / hybrydowa
  specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
  3 dni
  Work in the Group Internal Medical Audit Team covers a wide range of the company's international medical activities. Participation in the implementation of modern and innovative projects within the scope of tasks performed by the Internal Medical Audit Team of the Medicover Group. Possibility of...
 • Specjalista ds. modelowania ryzyka

  Aon Polska Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Twoje codzienne zadania: Analizowanie wpływu katastrof naturalnych na portfele majątkowe zakładów ubezpieczeń, z wykorzystaniem opracowanych wewnętrznie modeli Aon oraz licencjonowanych zewnętrznie modeli katastrof; Analiza i przetwarzanie danych klientów; Testowanie i ocena modeli...