Studio Manager (Branża Gamingowa)
Power Media
Małopolskie
Praca w pełni zdalna
rekrutacja online
27 dni temu

Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 1264.

Studio Manager (Branża Gamingowa)
Nr ref.: SM/Z/DH

Dla Naszego Klienta z branży Gamingowej, poszukujemy wyjątkowego specjalisty :

 

Studio Manager

 

Idealny kandydat będzie  prowadzić i czuwać nad rozwojem zespołu wykwalifikowanych programistów, koncentrując się na koordynacji ich działań w procesie rozwoju tworzenia gier produkowanych przez Klienta. Osoba ta ma stać na straży standardu jakości i mieć realny wpływ na proces tworzenia standardów jakości w produkcji gier.

 

Obowiązki:

 • Bycie częścią zespołu kierowniczego, definiowanie i prowadzenie procesów służących realizacji strategii firmy.
  Budowanie zespołu i udział w rozwoju wizerunku Klienta, podczas wejścia na polski rynek.
  Utrzymanie i kontrolowanie pipeline projektów w różnych językach programowania wśród wielu tytułów gier.
  Kontrola harmonogramu pracy programistów, w celu zapewnienia największej jakości produktu na czas.
  Raportowanie postępów prac i blokad kierownictwu wyższego szczebla.
  Zapewnienie zespołowi opieki mentorskiej, pomoc w rozwiązywaniu problemów, debugowaniu etc.
  Identyfikacja ryzyka i przeszkód oraz opracowywanie rozwiązań.
  Przestrzeganie i bycie wzorem dobrych praktyk, procesów i standardów systemowych
  Inne obowiązki związane z pełnionym stanowiskiem.

Wymagania:

 • 6+ lat doświadczenia w rozwoju oprogramowania w branży gier
 • 3+ lat doświadczenia w zarządzaniu  zespołem,
 • 3+ lat doświadczenia jako programista w branży gier
 • Doświadczenie w tworzeniu gier na komputery PC / urządzenia mobilne w językach C ++ i C#
 • Umiejętność realizowania projektów end-to-end i łączenia wielu dyscyplin w celu wdrażania najlepszych rozwiązań.
 • Bardzo dobre umiejętności zarządzania czasem, wielozadaniowość, analiza feedbacki, ryzyka, definiowanie priorytetów i rozwiązywania problemów przy dotrzymywaniu terminów
 • Doskonałe umiejętności krytyczne i analityczne
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

Mile widziane

 • Doświadczenie artystyczne i produkcyjne
 • Doświadczenie w tworzeniu gier na konsole
 • Tytuł naukowy związany z CS, Inżynierią oprogramowania bądź adekwatne doświadczenie

Klauzula zgody:

Aplikując wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław, do celów niezbędnych do realizacji danego i przyszłych procesów rekrutacji, aż do momentu pisemnego odwołania zgody. Ponadto zgadzam się na udostępnienie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych innym administratorom danych osobowych - klientom, dla których IFIRMA SA świadczy usługi rekrutacyjne. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu e-mail: iod@ifirma.pl. Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia tego i przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym udostępniane innym administratorom - klientom, dla których IFIRMA SA świadczy usługi rekrutacyjne. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie przepis Kodeksu Pracy (art.22 1) a danych wykraczających poza zakres wynikający z przepisu podstawą będzie Twoja zgoda.Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych. Przewidywane kategorie odbiorców danych: zespół rekrutacyjny oraz kadra decydująca o zatrudnieniu. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poznaj

Power Media

Jesteśmy informatyczną spółką giełdową specjalizującą się w tworzeniu oprogramowania oraz rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Prowadzimy również platformę księgowości internetowej ifirma.pl. Dla naszych klientów rekrutujemy głównie specjalistów z obszaru informatyki, telekomunikacji i elektroniki. Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 1264.

Podobne oferty