Wędzarz - Pracownik produkcji
Zakłady Mięsne NOWAK sp. z o.o. sp. j.
Jankowo Gdańskie
pracownik fizyczny
5 dni temu

Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp. j. to istniejący od 1991 roku  jeden z najnowocześniejszych zakładów branży mięsnej na Pomorzu. Laureat wielu nagród i wyróżnień, nie tylko branżowych. Wędliny i mięsa Nowak to zespolenie wieloletniego doświadczenia, tradycji i zamiłowania do wyśmienitego jedzenia. To produkty dla każdego i na każdą okazję, w których jakość, znaczy tyle samo co smak.

Tworzymy zespół kompetentnych, zaangażowanych ludzi nastawionych na realizację celów, dzięki czemu rozwijamy naszą ofertę oraz organizację.

 

W związku z rozwojem Firmy ZM Nowak poszukujemy osoby na stanowisko: 

Wędzarz - Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Jankowo Gdańskie
Twoje zadania:
 • obsługa komór wędzarniczych, pieców i autoklawu
 • parzenie, gotowanie surowców i wyrobów wędliniarskich, obróbka termiczna, prowadzenie procesu obróbki termicznej zgodnie z wytycznymi procesu technologicznego
 • wędzenie wędlin i wędzonek
 • zapewnienie właściwego ustawienia parametrów technicznych urządzeń gwarantujących odpowiednią jakość produkowanych wyrobów,
 • utrzymywanie czystości na stanowisku pracy
 • raportowanie w terminalu przygotowanych produktów
 • wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonych
Nasze oczekiwania:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 6 miesięcy
 • zaangażowanie i determinacja w działaniu
 • zdolności organizacyjne, rzetelność, odpowiedzialność i dyspozycyjność
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość jej wyrobienia
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • po okresie próbnym bogaty pakiet medyczny
 • preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w ofercie pracy następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Gdańsku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Wędzarz w zakresie, o jakim mowa w klauzuli informacyjnej. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

Dodatkowo, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji prowadzenia przez administratora danych przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dodanie klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Zakłady Mięsne Nowak sp. j. siedzibą w Gdańsku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w skrócie: RODO) informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Mięsne Nowak sp. z o.o. sp. j. w Gdańsku, ul. Knyszyńska 16A/2 (ADO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Wędzarz – Pracownik Produkcji.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  a. w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ciążący na nas obowiązek prawny, który wynika z przepisów prawa pracy);
  b. w zakresie pozostałych danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 2).
 4. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO. W tym przypadku w zakresie danych zawartych w ofercie podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych, które przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego, jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, kadrowe, jak również organizujące proces rekrutacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane powyżej, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w którym upłyną 2 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 9. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Aplikuj teraz

Poznaj

Zakłady Mięsne Nowak sp. j.

Podobne oferty