Wykładowca / Trener / Szkoleniowiec

Centrum Szkoleń i Projektów MENTIS

Kujawsko-pomorskie

413 dni temu

www.cspmentis.pl

 

Centrum Szkoleń i Projektów MENTIS realizuje kompleksowe i dedykowane projekty szkoleniowe o zasięgu ogólnopolskim dla przedstawicieli sektora publicznego.

 

Wykładowca / Trener / Szkoleniowiec
Miejsce pracy: woj.kujawsko-pomorskie
Nr ref.: REF:T07.2019/kujawsko-pomorskie

 

W związku z ciągłym rozwojem firmy i planowanym rozszerzeniem oferty szkoleniowej, nawiążemy współpracę z Wykładowcami/Trenerami na terenie całej Polski, którzy posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń skierowanych do Administracji Publicznej (rządowej i samorządowej), z poniższych obszarów tematycznych:

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PUBLICZNE (rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, VAT, dotacje z budżetu Państwa, subwencja oświatowa, dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza)
 • PRAWO (KPA, Instrukcja kancelaryjna i JRWA, archiwizacja, ustawa o pracownikach samorządowych, dostęp do informacji publicznej, informatyzacja administracji publicznej, tworzenie aktów prawa miejscowego, prawo pracy
 • OŚWIATA (dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, kadry i płace w oświacie, zmodernizowany SIO, zarządzanie dokumentacją w placówkach oświatowych)
 • KULTURA (prawne aspekty funkcjonowania instytucji kultury, kadry i płace w jednostkach kultury, rachunkowość instytucji kultury,)
 • SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE (zamówienia publiczne, gospodarka komunalna, prawo budowlane, ochrona środowiska, pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, NGO)
Od kandydatów oczekujemy :
 • min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy/ współpracy z sektorem publicznym,
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli Administracji Publicznej popartego referencjami
 • prowadzenia szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń (propozycje programów/tematów mile widziane wraz z CV),
 • gotowości do prowadzenia szkoleń w dni robocze (poniedziałek – piątek).
Gwarantujemy :
 • umowę cywilnoprawną,
 • pełne wsparcie organizacyjne,
 • możliwość długofalowej współpracy,
 • przejrzysty system wynagradzania ( wynagrodzenie uzależnione od wielkości grupy).
Poznaj stanowisko: Trener 
Trener - osoba zajmująca się przygotowaniem fizycznym i psychicznym swoich podopiecznych (najczęściej grupy) w wielu dziedzinach życia, ale przede wszystkim sportu. Najczęściej wyspecjalizowany jest w jednej, konkretnej dyscyplinie (np. piłka nożna, koszykówka czy gimnastyka). Jego zadaniem jest motywowanie i wyszkolenie osób, z którymi pracuje. Trener musi mieć ...
Praca Trener